اشک مداح هدف ما از ایجاد این وبلاگ نقد و بررسی شبهات و غلو در مداحی وشیوه روضه خوانی می باشد. لطفا نظرات خود را درباره مطالب وبلاگ ذیل هر مطلب قرار دهید و ما را در بهتر کردن محتوای این وبلاگ یاری فرمائید. شماره های تماس (مدیر مجمع): 09155137285 - 09375382373 لینک کانال ما درتلگرام:https://telegram.me/mamj51 @mamj51 http://mamj.mihanblog.com 2018-04-21T23:25:01+01:00 text/html 2018-04-21T18:05:33+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت ابوالفضل عباس، ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6352 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px;"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif !important;">اشعار ولادت حضرت ابوالفضل</span></h1><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><img class="x-center tie-appear lazyloaded" src="http://img.asemooni.com/poetry-nativity-holiness-abolfazl.jpg" data-lazy-src="http://img.asemooni.com/poetry-nativity-holiness-abolfazl.jpg" alt="poetry-nativity-holiness-abolfazl" width="560" height="314" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.4s ease-in-out;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">بر روی حسین نور داور صلوات<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بر موی ابالفضل دلاور صلوات<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">میلاد حسین ا ست و ابالفضل رشید<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بفرست تو بر این دو برادر صلوات</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">*********************</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">از بیت علی درشب عالم قمر آمد…..از بیشه ی حق…جلوه ی شیر دگر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">از قدرت شیر افکن آن شاه ولایت…….فرزند رشــــــــیدی به صفان پدر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">عباس علی جلوه ی تصویر خدایی است…..مجموعه ی ایمان ووفا وهنر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پروانه ی شمع رخ سالار شهیدان……در راه وفا سوخته بـــــی بال وپر امد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جانباز ندیدم به وفاداری عبـــــاس……..سر در خط فرمان همان راهــــبر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">تا جلوه کند در نظر کرببـــــــلایان……از دامن دریای شجاعــــــت گهر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">پس مژده به سالار شهیدان برسانید……عباس علمــــدار رشید از سفر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">عباس به حق سر پر خون برادر……آن سر که زخورشـــید در خشنده تر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سرخیل اسیران بلا زینب محزون……آن خواهر غمدیده که خون در جــگر آمد<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ما را تو شفاعت به صف روز جزا کن…..زیرا که به عشقت همه عمرم به سر آمد</p><div><br></div></div> text/html 2018-04-21T11:23:03+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت ابوالفضل عباس، ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6351 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><a title="مولودی ولادت قمر بنی هاشم، سرود میلاد حضرت عباس" href="http://www.beytoote.com/art/song/lyrics-birth2-abolfazl.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img title="سرود میلاد حضرت عباس، اشعار ولادت حضرت ابوالفضل العباس" src="http://www.beytoote.com/images/stories/art/art37.jpg" alt="اشعار میلاد حضرت ابوالفضل, ولادت حضرت ابوالفضل" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 8pt; line-height: 22px; text-align: center; color: rgb(255, 102, 0);">مولودی ولادت حضرت ابوالفضل (ع)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">امشب شبِ میلادِ علمدارِ حسین است<br style="font-family: inherit;">میلادِ گلِ فاطمه سردارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">لبخند به لب های مـلـک گُل کند هر دم<br style="font-family: inherit;">زیرا همه دم خنده به رخسارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">مَــه گشته خِجِل از رخِ زیبای ابالفضل<br style="font-family: inherit;">این قرصِ قمر هدیه زِ دادارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">مولا بزند بوسه به دستانِ نگارش<br style="font-family: inherit;">زیرا به جهان تا به ابد یارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">هر دم بَــرَد از قلبِ برادر غمِ دنیا<br style="font-family: inherit;">عباسِ علی واله و غمخوار حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">همچون پدرش نقشِ زمین کرده عدو را<br style="font-family: inherit;">در کرب و بلا حیدرِ کرارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">مدّاحِ علی باشد و آواره ی ارباب<br style="font-family: inherit;">کارش به خدا گرمیِ بازارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">هر چند که عالم همه محتاجِ نگاهش<br style="font-family: inherit;">اما همه دم خواجه گرفتارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">زوّارِ حرم بیمه ی دستانِ ابالفضل<br style="font-family: inherit;">او حامی و دلداده ی زوّارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">در گردِ حرم گشته نگهبانِ امامت<br style="font-family: inherit;">چشمانِ گلِ فاطمه بیدارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">او را چه به پیمان و امان نامه ی دشمن<br style="font-family: inherit;">فرزندِ علی محرمِ اسرارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">بخشیده به میدانِ بلا جان و تنش را<br style="font-family: inherit;">فانی شده اندر رهِ پیکارِ حسین است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;">گر مدحِ ابالفضلِ علی کرده بداغی<br style="font-family: inherit;">این لطفِ کریمانه، وَ بسیارِ حسین است</p></div> text/html 2018-04-21T06:58:29+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت ابوالفضل عباس ،ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6350 <p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">تو آمدی برسی به مقام سرداری</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">که خون سرخ خدا با شما شود یاری</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">تو آمدی که به اذن خدا به دست تو</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">خدا گره بگشاید زکار بسیاری</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">تو آمدی که به اذن خدا کرم بکنی</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بشر رها شود از بند هر گرفتاری</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">تو آمدی که بشر از شما بیاموزد</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">برادری و ادب ورزی و وفاداری</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">شما که اید که یعقوب در تمام عمر</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">ندیده است شما را به هیچ بازاری</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">شباهتی است میان تو و پدر آقا</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">که یک دم از دو دم ذوالفقار کراری</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بدون بودن تو این جهان کسی کم داشت</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">تو آمدی که به معنا رسد علمداری</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">ستاره ها همه انگشت در دهان گفتند</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">که ماه روی زمین پانهاده انگاری</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">&nbsp;فرات قطره ای از آب مشک تو بوده است</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 128, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">و علقمه که به عشق شما شده جاری</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">&nbsp;خدا رسانده تو را به مقام سرداری</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">که خون سرخ خدا را شما کنی یاری</strong><br style="font-family: inherit;"></p> text/html 2018-04-21T06:53:27+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت ابوالفضل عباس، ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6349 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><a title="ولادت حضرت ابوالفضل ,اشعار ولادت حضرت ابوالفضل" href="http://www.beytoote.com/art/song/birthday-poems2-abbas.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img title="ولادت حضرت ابوالفضل،اشعار ولادت حضرت ابوالفضل" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en5797.jpg" alt="ولادت حضرت ابوالفضل,اشعار ولادت حضرت ابوالفضل,اشعار ولادت حضرت ابوالفضل العباس" width="400px" height="378px" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">مه شعبان شده ماهی به زمین آمده است</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">روز چارم پسر ام بنین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">پدرش حیدر کرار زمیلادش شاد</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بر بنی هاشمیان ماه ترین آمده است</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">نامش عباس شد ومعنی آن شیر دژم</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بین شیران عرب شیرترین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">جمله ذریه ی زهرا به رخش بوسه زنند</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">یک برادربه همه یارومعین آمده است</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">مادرش گفت برای همه اولاد بتول</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">پسرم بهر غلامی به یقین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">مرتضی بوسه به دستش زد وگفتا بینم</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">دست او کرببلا تقش زمین آمده است</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">آمده تا که سپهدار حسینی بشود</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">آن علمدار یل لشگر دین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">مادرش ام بنین درس وفایش داده</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">اسوه براهل وفایان زمین آمده است</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">آمده ساقی اطفال حسینش گردد</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">آب در حسرت او چله نشین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">روز میلاد ابوالفضل&nbsp; به بین الحرمین</strong><br style="font-family: inherit;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بهر دیدار عمو پرده نشین آمده است</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">کف بزن خوب طلب کن سفر کرببلا</strong></span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">باب حاجات همه در ثمین آمده است</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(153, 51, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(0, 0, 255); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">************ولادت حضرت ابوالفضل عباس، ع، تبریک</strong></span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><a title="ولادت حضرت ابوالفضل ,اشعار ولادت حضرت ابوالفضل" href="http://www.beytoote.com/art/song/birthday-poems2-abbas.html" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img title="تبریک ولادت حضرت ابوالفضل،شعر میلاد حضرت عباس" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en5799.jpg" alt="تبریک ولادت حضرت ابوالفضل,شعر و ترانه,شعر میلاد حضرت عباس" width="400px" height="300px" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></a></p></div><div><br></div> text/html 2018-04-20T20:17:33+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6348 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">هرجا حضور اهل بکا فوق العاده است</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">معلوم می شود که فضا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در مجلسی که زمزمه و شور و گریه هست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">بی شک نگاه مادر ما فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span id="more-3882" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در سفره ای که پهن شود بعد روضه ات</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">تأثیر لقمه های غذا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">ای تربتت شفای تمامیِّ دردها</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در نسخه ی تو نوعِ دوا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">وقتی که نذر گنبد و تاج ضریحِ توست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">پیداست که عیار طلا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">من در زیارت تو شدم زائر خدا</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">از بس شباهتت به خدا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">پا را گذاشتم بروی عرش و آمدم</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">جایی که شأن صحن و سرا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">هر کس که رفت کرببلا ؛ اعتراف کرد</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">آقاییِ امام رضا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">من را به استجابت کامل رسانده ای</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در زیر گنبد تو دعا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در وادی محبّت تو دیده ام حسین&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">انس میان شاه و گدا فوق العاده است</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">از طرز روبرو شدنت با زهیر و حُرّ&nbsp;</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">فهمیده ام گذشت شما فوق العاده است…</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">محمد قاسمی</span></p> text/html 2018-04-20T17:55:26+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی ازولادت امام حسین ،ع،تاشهادت http://mamj.mihanblog.com/post/6347 <div><br></div><div><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><a target="_blank" title="تولد امام حسین, میلاد امام حسین, ولادت امام حسین" href="http://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/birth-imam-hussein.html" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re504.jpg" alt="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" title="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 0, 0); font-size: 9pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">میلاد امام حسین</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">به روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومین فرزند برومند حضرت على و فاطمه، كه درود خدا بر ایشان باد، در خانه‏ ى وحى و ولایت، چشم به جهان گشود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">چون خبر ولادتش به پیامبر گرامى اسلام (ص) رسید، به خانه‏ ى حضرت على و فاطمه (ع) آمد و اسماء (2) را فرمود تا كودكش را بیاورد.اسماء او را در پارچه‏ اى سپید پیچید و خدمت رسول اكرم (ص) برد،آن گرامى به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت (3) .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">به روزهاى اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش، امین وحى الهى، جبرئیل، فرود آمد و گفت:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">سلام خداوند بر تو باد اى رسول خدا، این نوزاد را به نام ‏پسر كوچك هارون‏ «شبیر» (4) كه به عربى‏«حسین‏» خوانده مى‏شود، نام بگذار. (5) چون على (ع) براى تو بسان هارون براى موسى بن عمران است جز آنكه تو خاتم پیغمبران هستى.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">و به این ترتیب نام پر عظمت ‏«حسین‏» از جانب پروردگار، براى دومین فرزند فاطمه انتخاب شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">به روز هفتم ولادتش، فاطمه‏ زهرا كه سلام خداوند بر او باد، گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقیقه (6) كشت، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موى سر او نقره صدقه داد. (7)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13-1.jpg" alt="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" title="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" style="border: 0px; margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">حسین و پیامبر (ص)</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">از ولادت حسین بن على (ع) كه در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله (ص) كه شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفى كه پیامبر راستین اسلام (ص) درباره حسین (ع) ابراز مى‏ داشت، به بزرگوارى و مقام شامخ پیشواى سوم آگاه شدند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">سلمان فارسى مى ‏گوید: دیدم كه رسول خدا (ص) حسین (ع) را بر زانوى خویش نهاده او را مى ‏بوسید و مى‏ فرمود:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى، تو حجت‏ خدا و پسر حجت‏خدا و پدر حجت‏هاى خدایى كه نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان (امام زمان عج) مى ‏باشد. (8)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">انس بن مالك روایت مى ‏كند:</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">وقتى از پیامبر پرسیدند كدام یك از اهل بیت‏ خود را بیشتر دوست مى ‏دارى، فرمود:حسن و حسین را، (9) بارها رسول گرامى حسن و حسین را به سینه مى ‏فشرد و آنان را مى‏ بویید و مى‏ بوسید. (10)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">ابو هریره كه از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است در عین حال اعتراف مى ‏كند كه:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">رسول اكرم (ص) را دیدم كه حسن و حسین (ع) را بر شانه‏ هاى خویش نشانده بود و به سوى ما مى‏ آمد، وقتى به ما رسید فرمود: هر كس این دو فرزندم را دوست‏ بدارد مرا دوست داشته و هر كه با آنان دشمنى ورزد با من دشمنى نموده است. (11)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">عالى ‏ترین، صمیمى‏ ترین و گویاترین رابطه‏ ى معنوى و ملكوتى بین پیامبر و حسین را مى‏ توان در این جمله‏ ى رسول گرامى اسلام (ص) خواند كه فرمود:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">حسین از من و من از حسینم. (12)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13-1.jpg" alt="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" title="تولد امام حسین,میلاد امام حسین,ولادت امام حسین" style="border: 0px; margin: 15px 0px 0px; padding: 2px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: inherit; width: 297.796875px; height: auto; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">پى‏ نوشت ها</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">1- در سال و ماه و روز ولادت امام حسین (ع) اقوال دیگرى هم گفته شده است،ولى ما قول مشهور بین شیعه را نقل كردیم. ر. به. ك. اعلام الورى طبرسى ، ص 213.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">2- احتمال دارد منظور از اسماء، دختر یزید بن سكن انصارى باشد. ر. به. ك. اعیان الشیعه ، جزء 11 ، ص 167.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">3- امالى شیخ طوسى ، ج 1، ص 377</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">4- شبر بر وزن حسن و شبیر بر وزن حسین و مشبر بر وزن محسن نام پسران هارون بوده است و پیغمبر اسلام (ص) فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این سه نام نامیده است- تاج العروس ج 3 ص 389، این سه كلمه در زبان عبرى همان معنى را دارد كه حسن و حسین و محسن در زبان عربى دارد- لسان العرب ، ج 6 ، ص 60.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">5- معانى الاخبار ، ص 57.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">6- در منابع اسلامى درباره عقیقه سفارش فراوان شده و براى سلامتى فرزند بسیار مؤثر دانسته شده است، ر.به.ك. وسائل الشیعه ، ج 15 ، ص 143 به بعد.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">7- كافى ، ج 6 ، ص 33.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">8- مقتل خوارزمى ، ج 1 ، ص 146- كمال الدین ، صدوق ، ص 152.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">9- سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 323.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">10- ذخائر العقبى ، ص 122.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">11- الاصابه ، ج 11 ، ص 330.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">12- سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 324- در این قسمت روایاتى كه در كتاب هاى اهل تسنن آمده است نقل شد تا براى آنها هم سندیت داشته باشد.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">كتاب: پیشواى سوم - حضرت امام حسین (علیه السلام)</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: inherit; color: rgb(128, 128, 128); font-size: 8pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">نویسنده: هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 9.5px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</p></div> text/html 2018-04-20T14:45:15+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6346 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">عید است و جهان روضه ی رضوان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">از عرش الی فرش، گلستان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با گریه ی شوق نبی و حیدر و زهرا&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">چشم همگان بر لب خندان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تنها نه به سویش شده فطرس متوسّل&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">خلق دو جهان دست به دامان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای خیل ملک حرمت او پاس بدارید&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">کاین طایرِ پرسوخته، مهمان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">میلاد حسین آمده سر تا به قدم گوش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">زیرا که خداوند ثناخوان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">«فطرس» طلب عفو کن از یوسف زهرا&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">العفو بگو، عفو به فرمان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گمراه نگردید که مصباح هدایت&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تا روز جزا حُسنِ فروزان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آدم نه فقط بر در او برد توسّل&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">عالم به سر سفره ی احسان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آزادگی و غیرت و ایثار و شجاعت&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این چار، الفبای دبستان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با خون شهیدان بنویسید و بخوانید&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این بیت که سرلوحه ی دیوان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">سردادن و مهلت به ستمکار ندادن&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">خط و هدف و مکتب و ایمان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گر تشنه لبِ آب بقایید، بیایید&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">سرچشمه ی آن در لبِ عطشان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شیعه است که تا دامنه ی صبح قیامت&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با آتش دل شمع شبستان حسین است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">--&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای شیعه مکن بر دگران باز درِ دل&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این خانه ی آتش‌زده از آن حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">خونی که از آن یافت جهان رنگ خدایی&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">والله قسم خون جوانان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تا صبح قیامت به سر نیزه عیان است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">هفتاد و دو آیه که ز قرآن حسین است</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بر گوهر اشکش نتوان یافت بهایی&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آن دیده که می‌گرید و گریان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">در معرکه ی عشق نگه کن که ببینی&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">سرها همه چون گوی به چوگان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">اعجاز مسیحا کند از زخم تن خود&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">هر کشته که افتاده به میدان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">حاشا که ز شمشیر ستمگر بهراسیم&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">در سینه ی ما چاک گریبان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">هرگز نرود آبش با کفر به یک جو&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تا امت اسلام، مسلمان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">حق است اگر ناز فروشیم به فردوس&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">زیرا دل ما روضه ی رضوان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">«میثم» اگر امروز ز قرآن خبری هست&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این از اثرِ فتح نمایان حسین است&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"> text/html 2018-04-20T05:44:22+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6345 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">ای دلبری که دلبری ات داستان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">شعبان به یمن تو شعبات الجنان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">گهواره تو زینت هفت آسمان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;"><span id="more-17107" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">جان دوباره یافته عالم جوان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">جانان رسید موسم تقدیم جان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">گل آمد و حیات گلستان شروع شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">خشکی گذشت و بارش باران شروع شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دوران نشئگی خماران شروع شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">مستی ما ز سوم شعبان شروع شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">پای تو اشک شوق زچشمم روان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">قنداقه ی پسر چو به دستش پدر گرفت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">انگار اختیار شبش را سحر گرفت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">با دست خویش اشک ز چشمان تر گرفت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">فطرس رسید و از پر قنداقه پر گرفت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">بال فرشته ها به سرش سایه بان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">تو آفتاب روشن و پیدای ما شدی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">تو آمدی و روح به اعضای ما شدی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">خندیدی و تمامی دنیای ما شدی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">گفتیم عاشقیم و تو لیلای ما شدی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">راز جنون ما به خلایق عیان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دریا دلیم و دیده ز مرداب بسته ایم</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">امید خود به باده ی نایاب بسته ایم</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">با دیدن تو دیده به هر خواب بسته ایم</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دل را به لطف حضرت ارباب بسته ایم</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دل های ما به گوشه ی چشمی نشان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">عشقت همینکه صبح ازل آفریده شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">از روی چشمهات غزل آفریده شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">از استواری تو جبل آفریده شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">با شهد خنده هات عسل آفریده شد</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دیگر قلم خلقت تو ناتوان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">پیغمبر خدا ز کجا حرف می زند؟</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">در روز عید هم ز عزا حرف می زند</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دارد ز خاک کرب و بلا حرف می زند</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">آری ز سیدالشهدا حرف می زند</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">حتی خدا ز ماتم روضه خوان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">شاعر دلم گرفته بیا از خدا بگو</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">من با همه غریبه ام از آشنا بگو</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">از انتظار و حسرت مشتی گدا بگو</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">حرف دگر رها کن و از کربلا بگو</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">دل بیقرار دیدن آن آستان شده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: droid-naskh; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">هادی ملک پور</span></p> text/html 2018-04-20T03:28:22+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام حسین وابوالفضل وامام سجاد ،ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6344 <font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">صبح روز سوم شعبان سال چهارم هجری، شهر مدینه میزبان کودک نو رسیده‌ای بود که در خانه فاطمه سلام‌الله‌علیها و علی علیه‌السلام چشم به جهان گشود و بعدها به&nbsp;<font color="Red" style="width: auto;">"سید الشهدای اسلام"</font>&nbsp;ملقب شد. این طفل نو رسیده، دومین فرزند خانواده‌ای است که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از نزول آیه تطهیر بارها آنها را با عنوان&nbsp;<font color="Red" style="width: auto;">"اهل بیت نبوت"</font>&nbsp;مورد خطاب قرار داده و به آنها سلام گفته بود. مادر او فاطمه سلام‌الله‌علیها، دختر پیامبر و یکی از برترین زنان تاریخ است که به جهت بلندی معرفت و فضایل اخلاقی و پاکی زبانزد خاص و عام بوده و خداوند در بیان شان و جایگاه رفیعش سوره‌ای را در قرآن آورده است. علی علیه‌السلام نیز که دومین فرزند پسر خود را در آغوش می‌گرفت، اولین مسلمان، برترین دانای دین و بالاترین سخنور عرب و دارای سوابقی بی‌نظیر در ایثار و دفاع از دین خدا، در سراسر دوران ظهور و گسترش دین اسلام بود. تا آنجا که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به دستور حضرت حق، بارها او را به عنوان جانشین خود معرفی کرده بود.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><br><br><font color="Blue" style="width: auto;">نام گذاری</font></b></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><br>در آن روز فرخنده طفل را به محضر رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آوردند و علی علیه‌السلام آن چنان که وظیفه داشت و نیز به رسم ادب و احترام از ایشان خواست که همچون فرزند نخست، نامگذاری این نو رسیده را نیز بر عهده گیرند. پیامبر هم به امر الهی او را<font color="Red" style="width: auto;">"حسین"</font>&nbsp;خواند.&nbsp;</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><br><br><font color="Blue" style="width: auto;">ریحانه پیامبر</font></b></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><br>حسین علیه‌السلام دوران کودکی را در دامان پر مهر علی علیه‌السلام و فاطمه سلام‌الله‌علیها و بیش از آن دو در دامان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله گذراند. علاقه و توجه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به حسین علیه‌السلام چنان بود که همه اصحاب از آن آگاه بودند و بارها و بارها به چشم دیده و به گوش شنیده بودند.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">اصحاب، بارها رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله را دیده بودند که با حسن و حسین علیهماالسلام که کودک بودند، بازی می‌کند و آنها را بر دوش خود سوار می‌کند. حتی پیامبر لبهای حسین علیه‌السلام را می‌بوسید و می‌فرمود: حسین از من است و من از اویم، خداوند دوست بدارد کسی را که او را دوست می‌دارد.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;در این میان بسیاری می‌دانستند که محبت پیامبر به این دو کودک و مخصوصا به حسین علیه‌السلام، یک محبت عادی نسبی و فامیلی نبود. زیرا از طرفی پیامبر خدا فردی عادی مانند سایر مردم نبوده و بنا بر نص صریح قرآن، هیچ رفتار یا گفتار پیامبر از سر خواسته شخصی و هوی و هوس نیست، و از همین روست که خداوند می‌فرماید: شایسته است که رفتار و حرکات ایشان سرمشق و الگوی اهل ایمان باشد. از سوی دیگر پیامبر دختران زیاد و حتی فرزند پسری نیز داشتند، اما این گونه ابراز محبت و توصیه‌های موکد فقط در مورد حسن و حسین علیهما‌السلام دیده می‌شد.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><br><br><font color="Blue" style="width: auto;">در آینه کتاب خدا</font></b></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><br>حسین علیه‌السلام هنوز کودک بود که منظور چندین آیه قرآن قرار گرفت. در روز مباهله پیامبر با مسیحیان نجران، حسین علیه‌السلام و خانواده‌اش تنها همراهان رسول خدا بودند و پیامبر اکرم، بنا به دستور الهی در آیه مباهله، حسن و حسین علیهماالسلام را به عنوان فرزندان خاندان وحی با خود برای مباهله همراه کرد.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">یکی از پنج تنی که آیه تطهیر در مورد آنها نازل شد، حسین علیه‌السلام بود و او نیز به همراه پدر، مادر و برادر خود زیر عبای پیامبر بود که خداوند این آیه را درباره آنها نازل کرد: همانا خداوند فقط و فقط می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور سازد و شما را قطعا پاکیزه سازد، گواهی روشن و سندی گویا بر عصمت این خانواده و دوری ایشان از هر گناه و خطا.&nbsp;<br><br></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="Blue" style="width: auto;"><b>ایام نوجوانی</b></font></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><br>اما سالیان خوش کودکی حسین علیه‌السلام بزودی به پایان رسید. حدوداً هفت ساله بود که رسول خدا مسلمانان را با انبوهی از سفارشات در مورد اهل بیت خود تنها گذاشت و جهان اسلام را غرق در ماتم کرد.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">در این مدت حسین علیه‌السلام به عنوان یک مسلمان و ماموم، بر مسیر حرکت علی علیه‌السلام راه می‌سپرد و در عین نوجوانی از هر فرصتی برای دفاع از حق استفاده می‌کرد.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><br><br><font color="Blue" style="width: auto;">حسین یاور پدر</font><br><br></b></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">حسین علیه‌السلام تقریبا 32 سال داشت که با بیعت مردم، علی علیه‌السلام حاکم جامعه اسلامی گردید. بعد از چندی ایشان به همراه فرزندان خود به کوفه هجرت کرد و آنجا را مرکز حکومت اسلامی قرار داد. در این مدت حسین علیه‌السلام در تمام صحنه‌های نظامی و سیاسی، یار و یاور نزدیک پدر و امام خود بود و در نهایت احترام فرمانهای پدر را اطاعت می‌کرد. حسین علیه‌السلام تربیت شده دست بزرگ مدافع اسلام بود و شجاعت و شهامت را به خوبی از پدر آموخته بود و در هر سه جنگی که در این دوران پیش آمد حضوری فعال داشت. در جنگ جمل فرماندهی جناح چپ سپاه امیرالمومنین به عهده ایشان بود. در جنگ صفین اولین فتح سپاه علی علیه‌السلام به دست او رقم خورد و شریعه فرات بدست او و یارانش آزاد شد. در جریان حکمیت نیز ایشان یکی از شاهدان ماجرا از سوی پدر بود.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b><br><br><font color="Blue" style="width: auto;">شیعه برادر</font></b></font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><br>پس از شهادت امیر المومنین علیه‌السلام، امام حسن علیه‌السلام، به دستور الهی و سفارش پیامبر به مقام امامت رسید و هدایت جامعه مسلمین و ادامه راه تبیین و نشر دین خدا را به عهده گرفت.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">در دوران امامت برادر، حسین علیه‌السلام نیز همانند سایر شیعیان، مطیع و سر سپرده کامل برادر خود به عنوان امام شیعیان بود و در اطاعت اوامر او ذره‌ای سستی نمی‌کرد. چنان که ادب و اطاعت او از برادر مثال زدنی شد. امام باقر علیه‌السلام در این زمینه می‌فرماید: امام حسین علیه‌السلام به خاطر احترام و بزرگداشت مقام برادرش، امام حسن علیه‌السلام، هرگز جلوتر از او راه نرفت و در سخن گفتن از او پیشی نگرفت.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;حسین علیه‌السلام در تمامی مواضع سیاسی و مهمترین آنها در قضیه صلح امام حسن علیه‌السلام با معاویه، پشتیبان و مطیع امر امام خویش بود. در این واقعه حسین ابن علی به عنوان یکی از شخصیتهای جهان اسلام علی‌رغم اینکه تمامی مسلمانان امام حسن را تنها گذاشتند، کاملا مدافع این صلح بود و سرسختانه از موضع و تصمیمات برادر حمایت می‌کرد و او نیز حفظ اسلام را در مصالحه می‌دید.</font><font style="font-size: 12px; width: auto; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">پس از جریان صلح، حسین علیه‌السلام به همراه برادر از شهر کوفه به مدینه زادگاه خود بازگشتند و در کنار مرقد رسول خدا به وظیفه تربیت و ارشاد مردم و تبیین و تفسیر احکام الهی پرداختند. اما دیر زمانی نگذشت که امام حسن علیه‌السلام با حیله معاویه مسموم شد و به شهادت رسید و حسین علیه‌السلام جانشین برادر و امام مسلمین گردید.</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp;</span> text/html 2018-04-20T02:12:16+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی وقایع ولادت حضرت ابوالفضل عباس، ع، http://mamj.mihanblog.com/post/6343 <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">هنگامی که حضرت عباس علیه السلام از ام البنین علیهاالسلام متولد شد قنداقهی این</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">[صفحه ۳۰]</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">نوزاد نورانی را به دست حضرت علی علیه السلام دادند. امام علیه السلام کودک را محکم در آغوش گرفته و به سینهی خود چسبانید. سپس آستینهای طفل نورسیده را بالا زد و در حالی که مرتب به بازوهای او نگاه میکرد مثل ابر بهاران، اشک از دیدگان مبارکش جاری میشد. امام علیه السلام در حال گریه و اشک، دستها و بازوهای عباس را میبوسید و میبوسید. ام البنین علیهاالسلام که بسان هر مادری انتظار داشت که شوهرش از تولد فرزندش مسرور و شادمان شود، از مشاهدهی اندوه و گریه و بوسههای حضرت علی علیه السلام حیرت زده و نگران شد و سئوال کرد: «یا امیرمؤمنان! گریه شما من را به تعجب واداشته است، آیا فرزندم عیب و نقصی دارد که اینطور گریه میکنی و بر بازوهای او بوسه میزنی؟ در حالی که باید از تولد این کودک زیبا مسرور و شادمان باشید».</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">حضرت علی علیه السلام با صدایی بغض آلود و لحنی سراسر اندوه فرمود: «فرزند تو هیچ نقصی ندارد ولی چون به این دو دست نگاه کردم و به یاد مصائب وارد بر این طفل افتادم گریهام گرفت»</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">ام البنین علیهاالسلام با نگرانی پرسید: «این طفل چه سرنوشتی خواهد داشت و چه بر سر طفل شیرخوار من خواهد آمد؟!» حضرت علیه السلام فرمود: «دستان کودکت در راه یاری برادر مظلومش حسین علیه السلام از بدن جدا خواهد شد.»</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">در اینجا بود که ام البنین علیهاالسلام و سایر زنان حاضر به گریه افتادند و مجلس شادی و جشن جای خود را به نوحه و گریه و زاری داد!</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">وقتی حضرت علی علیه السلام این صحنه را دیدند و متوجه شدند که</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">[صفحه ۳۱]</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">ام البنین علیهاالسلام غمگین شده است، برای تسلی و آرامش دل ام البنین علیهاالسلام که مانند دل هر مادر پاک و مهربان و دلسوزی نگران آینده و سرنوشت کودک خود است، فرمودند: «ای ام البنین! اندوهناک مباش! فرزندت عباس دارای مقامی بس عظیم در نزد خداوند متعال است. خداوند متعال به جای دو دست قلم شدهاش دو بال به او مرحمت خواهد کرد که با آنها همراه با فرشتگان در بهشت برین پرواز کند».</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">ام البنین علیهاالسلام که به شوهر جوانمردش بسیار اعتماد دارد، چون این سخن دلنواز را شنید دلش آرام گرفته و بسیار مسرور گشت و خدای را سپاس گفت [۲] .</span><br style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.701961); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 26.399999618530273px; background-color: rgb(249, 249, 248);">برگرفته از کتاب دریای تشنه، تشنه دریا (نگاهی به زندگانی علمدار کربلا) نوشته: رحیم میردری کوندی</span> text/html 2018-04-19T20:48:36+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارمیلادامام حسین ،ع، ای دلنوازقاری قران خوش امدی http://mamj.mihanblog.com/post/6342 <li style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://www.mahmel.ir/pages/hosein-madh.htm" class="ui-link" style="text-decoration: none; color: rgb(36, 137, 206); font-weight: bold;">امام حسین مدح</a></li><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای دلنواز قاری قرآن خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">در بیت وحی با لب خندان خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای العطش ترانه ی قبل از ولادتت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">مادر فدات با لب عطشان خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای تشنه! شیر مادرت از غصه خشک شد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">از بس که بود صوت تو سوزان خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گریه مکن که کشته اشک خدا شدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">خون خدا! به جمع شهیدان خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">اشک تو از تلاطم دریاست بیشتر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای آشنای ابر بهاران خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">میلت لبن زدست پیمبر مکیدن است؟</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای جرعه نوش ختم رسولان خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">اینجا مدینه است سر آغاز کربلا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شش ماهه! آمدی؟ چه شتابان؟ خوش آمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">اینگونه که تو سر زده از ره رسیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گویا حدیث غربت مادر شنیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">---</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">دریای رحمتی که به آیات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">چشمان تست جان روایات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">طوفان ترنُمی ز نفسهای گرم تست</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این را یکی زخیل کرامات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">چشم طمع به دست کریم تو بسته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آنانکه از بضاعت مزجات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">صدها هزار حور و ملک مدحت ترا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با صد هزار فخر و مباهات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آئینه را مقابل بابا گذاشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">وقتی سخن زمومن و مرآت گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">پیش از فَیاسُیوف خُذینی به محضرت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شمشیرها سلام ملاقات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آنانکه با نوای تو پیمان گذاشتند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">لبیک تو به نغمه ی هیهات گفته اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای عالمی فدای تو لبیک یا حسین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گوید به تو خدای تو لبیک یا حسین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">---</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تو کوه نور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">موسی و طور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">باید حدیث عشق تو فهمید و جان سپرد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">درک و شعور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">از بس نبی به غبغب تو بوسه بوسه زد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">جشن و سرور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">استادگی کوه ز اوج وقارتت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">مجد و غرور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با استقامتی که تو داری به راه عشق</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">قلب صبور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">هر کس تو را شناخت خدا را شناخته</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">درک و حضور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بعد از پدر وجود امامان ز نسل تست</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">صبح ظهور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تو با شفای فطرس بشکسته بال وپر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">غلمان و حور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با قطره های آب ز دست مبارکت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">چشمان کور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">نجوایت از حبیب مسیحی دوباره ساخت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تا نفخ و صور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بی خود نبود محرم اسرار شد زهیر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">رمز عبور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">با روضه ات قیامت کبرا بپا مکن</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شور و نشور را به تماشا کشیده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای هم اراده ی تو خدا یابن بوتراب</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">توحید نیست از تو جدا یابن بوتراب</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">---</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای آبشار چشم غزل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">وی اعتبار صبح ازل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">نو شانده ای به لشکر خود روز تشنگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شیرین تر از شراب عسل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">حبَ تو هم پیاله ی حبَ خدا حسین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای تشنه ات تمام ملل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شش ماهه ی تو ساقی آب حیات شد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">وقتی چشید طعم بغل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">طفل رضیع سخت تر از ذوالفقار شد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">وقتی رسید روز عمل یا ابا العطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">سقَای تو به تیغ امان نامه کشته شد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این شرم داشت هُرم اجل یا ابالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آخر به روی ماه امان نامه می زنند؟</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ماه حرم کجا و دغل یا ابالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای اکبرت پیمبر اعظم به کربلا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">احمد نداشت این همه یل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">گر زینب تو آینه ی فاطمی نبود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بودی تو بی شبیه و بدل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بی پنج تن مباهله ات با صفا نبود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آورده ای مثل به مثل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">این کوفیان همان سپه نهروانی اند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">دارند بغض روز جمل یا اباالعطش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای دجله و فرات عطشناک حنجرت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">آب حیات مانده ز امساک حنجرت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">---</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">زیبا ترین ترانه دم نینوای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">قالوا بلی همان شرف کربلای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">نجوای استغاثه ات آهنگ نوحه داشت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">وقتی رسید سینه زن خیمه های تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تو یک تنه تمام طنین ولایتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">قرآن نشسته با همه عترت به پای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بی عشق تو بهشت خدا فلسفه نداشت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">احیا گر ولای علی شد ولای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">دین خدا بدون تو بی سرنوشت بود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای تا بهشت دین خدا مبتلای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">دین خدا که تکیه گهش نیزه ی تو بود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">احیا شد از غریب ترین روضه های تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">از ساربان ناقه ی بی ساربان مپرس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">شد تازیانه قاتل نام و صدای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">بی خود نبود بر همه اعضات بوسه رفت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تکثیر شد به کرب و بلا دست و پای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">تیغ ستم گلوی تو را شرحه می کند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">جاری است در گلوی تو خون خدای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">در خون خویش غسل شهادت کنی حسین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">ای بی کفن فدای تو و بوریای تو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">روز ولادتت به تن تو حریر بود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">روز شهادتت کفن تو حصیر بود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);">سروده محمود ژولیده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, Helvetica, Sans; font-size: 19px; text-align: center; background-color: rgb(249, 249, 249);"> text/html 2018-04-19T19:37:54+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارفطروس ازادشده امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6341 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">السلام علیک</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">یا اباعبدالله الحسیـن علیه السلام</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">******************************</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">هر کسی خواسته باشد به خدایی برسد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بایـد از کشتی تو راهنمــایی برسد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">نه فقط "فطرس" پر سوخته تو حتی</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بی توجبریل محال است بجایی برسد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اگر چه بال و پر ناتوانمان دادند</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">ولی برای پریدن زمانمان دادند</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">خبر دهید دوباره به بال "فطرس"ها</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">مجال پر زدن آسمانمان دادند</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">******************************</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بر آنچه که شد هادى "فطرس"صلوات</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">خوانیم به دل شادى "فطرس"صلوات</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">میلاد حسین عید آزادى اوست</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بر لحظه ى آزادى "فطرس"صلوات</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">******************************</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">اللهم صل علی محمّد و آل محمّد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">و عجّـل فرجهــم والـعن اعدائهـم</span> text/html 2018-04-19T17:22:21+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی ۱۰ویژه گیهای منحصربه فرد امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6340 <figure id="attachment_1497" class="wp-caption aligncenter" style="padding: 0px; margin: 0px auto 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; line-height: 18px; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; width: 300px;"><a href="https://takfal.net/wp-content/uploads/2015/10/1488.jpg" class="local-link" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="wp-image-1497 size-medium" src="https://takfal.net/wp-content/uploads/2015/10/1488-300x225.jpg" alt="چند ویژگی منحصر به فرد امام حسین (ع)" width="300" height="225" srcset="https://takfal.net/wp-content/uploads/2015/10/1488-300x225.jpg 300w, https://takfal.net/wp-content/uploads/2015/10/1488-500x375.jpg 500w, https://takfal.net/wp-content/uploads/2015/10/1488.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">چند ویژگی منحصر به فرد امام حسین (ع)</figcaption></figure><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;شش ماهه به دنیا آمدند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;تنها امامی که</span>&nbsp;از هیچ بانویی شیر نخوردند و تغذیه‌ی ایشان تنها توسط&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">پیامبر اکرم</span>&nbsp;(<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ص</span>) صورت گرفته است<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;تنها امامی که</span>&nbsp;روز ولادتشان، پدر و مادر و جد و نزدیکانشان برای ایشان گریه کردند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">&nbsp;تنها امامی که</span>&nbsp;در معرکه‌ی جنگ به شهادت رسیدند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;در دعای توسل از ایشان به عنوان (<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">ایّها الشهید</span>) یاد شده با اینکه همه‌ی ائمه‌ی ما شهید شده اند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;در زمان حیات خود پدر دو شهید شدند (<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">علی اکبر</span>&nbsp;(<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ع</span>) و&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">علی اصغر</span>&nbsp;(<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ع</span>)<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;اربعین و زیارت اربعین دارند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;قبر مطهرشان بیش از ده بار توسط ظالمان خراب شد تا اثری از آن باقی نماند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">!!</span>&nbsp;اما همچنان پابرجاست<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;بدون غسل و کفن دفن شدند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;سر مبارکش از بدن جدا شد<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;تشنه لب با هزاران زخم تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بر بدن به شهادت رسیدند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;بعد از شهادتش، خانواده‌اش اسیر شدند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;پدر و مادر و ۹ نسلش معصوم بودند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;تولدش در ماهی است که هیچ شهادتی در آن نیست و شهادتش در ماهی است که هیچ تولدی در آن نیست<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;خوردن خاک قبرش اشکال ندارد<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;دعا تحت قبه‌ی ایشان به اجابت می رسد<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 102, 0);">امام زمان</span>&nbsp;(<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ع</span>) شبانه روز حداقل دومرتبه بر او گریه می کند<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;سرعت و وسعت کشتی نجاتش از سایر امامان بیشتر است<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">*</span>&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">تنها امامی که</span>&nbsp;یک در بهشت به نام اوست:&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">باب الحسین</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><div class="divider divider-dotted" style="padding: 0px; margin: 20px 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 2px 0px 0px; border-style: dotted; border-top-color: rgb(204, 204, 204); box-sizing: border-box; overflow: hidden; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px; line-height: 22px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یااَباعَبْدِاللَّهِ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ وَلاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">.</span></p> text/html 2018-04-18T17:21:46+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی ۳ویژه گی منحصربه فرد امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6339 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">اولیاء الله به‌ خاطر شناخت‌ و معرفتی‌كه‌ به‌ ذات‌ مقدس‌ الهی‌ دارند بیش‌ از دیگران‌ترسانند حسین‌(ع) این‌چنین‌ بود كه‌ ابن‌ شهر آشوب‌ در مناقب‌ آورده‌ است‌ از حسین‌(ع)پرسیدند: ما اعظم‌ خوفك‌ من‌ ربك‌ ؛ چه‌ زیاد از خدا می‌ترسی‌» فرمودند: لا یأمن‌ یوم‌القیامة‌ الا من‌ خاف‌ الله فی‌ الدنیا،«از عذاب‌ خدا در قیامت‌ ایمن‌ نیست‌ مگر كسی‌ كه‌ دردنیا از خدا بترسد.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">از دعای‌ آن‌ حضرت‌ در روز عرفه‌ میزان‌ شناخت‌ و ترس‌ او را از خدا می‌یابیم‌ كه‌ باچشمی‌ گریان‌ و دلی‌ بریان‌ پس‌ از بیان‌ اوصاف‌ باری‌تعالی‌ و كیفیت‌ آفرینش‌ جهان‌هستی‌ و شخصیت‌ شخیص‌ خود، آن‌چنان‌ خدا را در همه‌ احوال‌ حاضر و ناظر اعمال‌خویش‌ می‌داند كه‌ گویی‌ او را به‌ چشم‌ بصیرت‌ می‌بیند آن‌جا كه‌ می‌گوید: «كور باد چشمی‌كه‌ تو را مراقب‌ خود نبیند و در زیان‌ و خسران‌ باد، بنده‌ای‌ كه‌ نصیب‌ و بهره‌ای‌ از عشق‌ ومحبت‌ خود در او قرار نداده‌ای‌»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">دور نكرده‌ای‌ كه‌ شوم‌ طالب‌ حضور<br style="box-sizing: border-box;">غایب‌ نگشته‌ای‌ كه‌ هویدا كنم‌ تو را</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">2 ـ عبادت‌</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">بندگی‌ و عبادت‌ حضرت‌ حق‌ جل‌ شانه‌ هم‌ بستگی‌ به‌ میزان‌ شناخت‌ و معرفت‌شخص‌ نسبت‌ به‌ معبود دارد و چون‌ حسین‌ سرور آزادگان‌، خدا را چنان‌ شناخته‌ كه‌ توانسته‌او را توصیف‌ نماید لذا عبادت‌ او هم‌ در حد بالا بوده‌ است‌ چنان‌كه‌ ابن‌ عبد ربه‌ در كتاب‌«عقد الفرید» روایت‌ می‌كند: از امام‌ سجاد(ع) پرسیدند: چرا فرزندان‌ پدرت‌ اندكند؟فرمود: تعجب‌ می‌كنم‌ كه‌ من‌ چگونه‌ متولد شدم‌ و حال‌ آن‌كه‌ پدرم‌ شبانه‌ روز هزار ركعت‌نماز می‌خواند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">3 ـ تواضع‌</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">حسین‌ بن‌ علی‌ همچون‌ جد بزرگوارش‌ در تواضع‌ و فروتنی‌ اسوه‌ حسنه‌ و الگو برای‌جهانیان‌ بود؛ چنان‌كه‌ در تفسیر عیاشی‌ مذكور است‌: حسین‌(ع) بر جمعی‌ از مساكین‌بگذشت‌ كه‌ عبای‌ خود را بر زمین‌ گسترده‌ و مشغول‌ خوردن‌ نان‌ خشكی‌ بودند، حضرت‌ رادعوت‌ به‌ نشستن‌ و خوردن‌ غذای‌ خود نمودند، امام‌ حسین‌ بلافاصله‌ دعوت‌ آنان‌ را اجابت‌نمود و مشغول‌ خوردن‌ نان‌ آنان‌ شدند و فرمودند: (ان‌ الله لا یحب‌ المستكبرین‌) به‌درستی‌ كه‌ خدا متكبران‌ را دوست‌ ندارد و سپس‌ فرمود: من‌ دعوت‌ شما را پذیرفتم‌ شماهم‌ دعوت‌ مرا اجابت‌ كنید و آنان‌ را با خود به‌ خانه‌ برد و همسر خود رباب‌ را فرمود: آنچه‌ذخیره‌ كرده‌ای‌ بیاور، و ایشان‌ را ضیافت‌ و انعام‌ فرمود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">4 ـ جود و سخا</span><br style="box-sizing: border-box;">در باره‌ كرامت‌ و جود و بخشش‌ حسین‌(ع) داستان‌های‌ زیادی‌ نقل‌ شد كه‌ برای‌نمونه‌ به‌ دو فقره‌ آن‌ اشاره‌ می‌شود:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">1- عمرو ابن‌ دینار روایت‌ می‌كند امام‌ حسین‌(ع) به‌ عیادت‌ اسامه‌ ابن‌ زید رفت‌ واو بیمار بود وی‌ را اندوهناك‌ دید علتش‌ را جویا شد اسامه‌ گفت‌: شصت‌ هزار درهم‌بدهكارم‌، امام‌ فرمود: بر عهده‌ من‌ كه‌ آن‌ را بپردازم‌ اسامه‌ عرض‌ كرد می‌ترسم‌ قبل‌ ازادای‌ دین‌ بمیرم‌ امام‌ حسین‌(ع) فرمود: نخواهی‌ مرد تا من‌ قرض‌ تورا بپردازم‌ و قبل‌ ازفوت‌ اسامه‌ حضرت‌ دینش‌ را پرداخت‌.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">2- انس‌ می‌گوید: من‌ خدمت‌ امام‌ حسین‌(ع) بودم‌ كه‌ كنیزش‌ یك‌ شاخه‌ گل‌ آوردو تقدیم‌ امام‌ نمود حضرت‌ فرمود: تورا در راه‌ خدا آزاد كردم‌، انس‌ می‌گوید به‌ حضرتش‌عرض‌ كردم‌: یك‌ شاخه‌ گل‌ ارزش‌ ندارد كه‌ به‌ خاطر آن‌ اورا آزاد كردی‌؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">امام‌ حسین‌ فرمود: این‌ چنین‌ خدا ما را ادب‌ آموخته‌ است‌ و می‌فرماید: «چون‌ شمارا تحیت‌ گویند شما بهتر از آن‌ تحیت‌ گویید یا مثل‌ آن‌» و آزاد كردن‌ كنیز تحیت‌ بهتر بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">5 ـ علم‌ و دانش‌</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ابوسلمه‌ می‌گوید به‌ اتفاق‌ عمر بن‌ خطاب‌ به‌ حج‌ رفتیم‌ وقتی‌ كه‌ به‌ «ابطح‌»رسیدیم‌ یك‌ عرب‌ بادیه‌ نشین‌ نزد ما آمده‌ و به‌ عُمَر بن‌ خطاب‌ گفت‌: ای‌ امیرالمؤمنین‌من‌ حج‌ به‌ جای‌ آوردم‌ و در حال‌ احرام‌ تخم‌ شترمرغ‌ را شكستم‌ و پختم‌ و خوردم‌ چه‌كفاره‌ای‌ بر من‌ واجب‌ گشته‌ است‌؟ عمربن‌ خطاب‌ گفت‌: من‌ به‌ این‌ مسئله‌ آگاهی‌ ندارم‌،بنشین‌ تا یكی‌ از اصحاب‌ محمد(ص) بیاید شاید راه‌ فرجی‌ برای‌ تو باشد. در این‌ موقع‌امیرالمؤمنین‌ علی‌(ع) رسید و حسین‌(ع) نیز همراه‌ او بود، عمر به‌ اعرابی‌ گفت‌: این‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(ع) مسئله‌ ات‌ را از او بپرس‌، اعرابی‌ سئوال‌ خود را مطرح‌ كرد علی‌(ع) به‌ وی‌فرمود: از این‌ نوجوانی‌ كه‌ نزد توست‌ یعنی‌ حسین‌(ع) بپرس‌، اعرابی‌ گفت‌: چرا یكی‌ مرا به‌دیگری‌ حواله‌ می‌كند، مردم‌ به‌ او گفتند: وای‌ بر تو این‌ فرزند رسول‌ خدا(ص) است‌، آن‌گاه‌اعرابی‌ گفت‌: ای‌ فرزند رسول‌ خدا من‌ از خانه‌ام‌ برای‌ حج‌ بیرون‌ آمدم‌ و قضیه‌ را بیان‌ كرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">امام‌ حسین‌(ع) فرمود: آیا شتر داری‌؟ اعرابی‌ عرض‌ كرد: آری‌. امام‌ حسین‌ فرمود:به‌ تعداد تخم‌، شتر نر را بر ماده‌ بجهان‌ هر تعدادی‌ باردار شدند و زاییدند بچه‌ شتران‌ را به‌بیت‌ الله هدیه‌ كن‌. عمر گفت‌: حسین‌، شتر گاهی‌ پوچ‌ می‌كند. امام‌ حسین‌ فرمودند: عمر،تخم‌ها هم‌ گاهی‌ فاسد می‌شوند عمر گفت‌ راست‌ گفتی‌.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">علی‌ حسین‌ را به‌ سینه‌ چسبانید و فرمود: «ذریه‌ بعضها من‌ بعض‌»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">6 ـ وقار و خویشتن‌ داری‌</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">حضرت‌ ابا عبدالله الحسین‌(ع) صاحب‌ وقار و ابهت‌ بود كه‌ طبق‌ نقل‌ ابو حارم‌اعرج‌ امام‌ حسن‌(ع) به‌ او احترام‌ و تعظیم‌ می‌نمود وقتی‌ ابن‌ عباس‌ علت‌ این‌ بزرگداشت‌ رااز امام‌ مجتبی‌ پرسید حضرت‌ در جوابش‌ فرمود: از حسین‌(ع) هیبت‌ می‌برم‌ مانند هیبت‌امیرالمؤمنین‌(ع) بعضی‌ از نابخردان‌ این‌ وقار و ابهت‌ امام‌ حسین‌ را حمل‌ بر تكبر آن‌حضرت‌ مینمودند چنان‌كه‌ مردی‌ به‌ امام‌ حسین‌(ع) گفت‌: «در تو كبر و منّیت‌ می‌بینم‌»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">امام‌ حسین‌(ع) فرمود: همه‌ كبریایی‌ مخصوص‌ خدای‌ یكتاست‌ و غیر او شایسته‌نیست‌ كه‌ خدای‌ تبارك‌ و تعالی‌ فرموده‌ است‌: عزت‌ مخصوص‌ خدا و رسولش‌ ومؤمنین‌است‌.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">حاصل‌ فرمایش‌ امام‌ این‌ است‌ كه‌ اینكه‌ در من‌ می‌بینی‌ ابهت‌ و عزت‌ است‌ نه‌ كبرو منّیت‌.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">7 ـ كمك‌ به‌ مستمندان‌</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><br style="box-sizing: border-box;">ابن‌ شهر آشوب‌ در مناقب‌ از شعیب‌ ابن‌ عبدالرحمن‌ خزاعی‌ روایت‌ می‌كند پس‌ ازشهادت‌ امام‌ حسین‌(ع) اثری‌ در پشت‌ آن‌ حضرت‌ دیده‌ شد كه‌ مربوط‌ به‌ آلات‌ و ادوات‌جنگ‌ نبود، از امام‌ سجاد پرسیدند كه‌ این‌ اثر چیست‌؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">امام‌ زین‌ العابدین‌(ع) فرمودند: پدرم‌ انبان‌ محتوی‌ نان‌ و آذوقه‌ به‌ دوش‌ میكشید وبه‌ خانه‌های‌ یتیمان‌ و درماندگان‌ و بینوایان‌ میبرد و این‌ اثری‌ كه‌ در پشت‌ آن‌ حضرت‌دیده‌ شد از آن‌ است‌.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">9 ـ قاطعیت‌</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">یكی‌ از صفات‌ بارز و سجایای‌ اخلاقی‌ حسین‌(ع) ارادة‌ قوی‌ و عزم‌ راسخ‌ و تصمیم‌قاطع‌ آن‌ بزرگوار است‌ كه‌ این‌ خصلت‌ را از جد گرامی‌ محمد بن‌ عبدالله(ص) به‌ ارث‌ برده‌است‌ كه‌ پیامبر عظیم‌ الشان‌ اسلام‌ با این‌ قاطعیت‌ بود كه‌ توانست‌ مسیر تاریخ‌ و مفهوم‌زندگی‌ و معیار ارزش‌ها را عوض‌ كند و یك‌ تنه‌ در برابر همه‌ قدرت‌های‌ شیطانی‌ كه‌می‌خواستند از گفتن‌ كلمه‌ الله جلوگیری‌ كنند ایستاد و به‌ عموی‌ بزرگ‌ خود كه‌ پیشنهاد رابر او عرضه‌ نمود كه‌: محمد اگر می‌خواهد او را بر خود حاكم‌ می‌كنیم‌ و اگر هدفش‌ همسراست‌ بهترین‌ دختران‌ قریش‌ را به‌ او تزویج‌ می‌كنیم‌ پاسخ‌ داد: «به‌ خدا قسم‌ اگر خورشیدرا در دست‌ راست‌ و ماه‌ را در دست‌ چپ‌ من‌ قرار دهند كه‌ از راهم‌ برگردم‌ هرگز چنین‌نخواهم‌ كرد تا آن‌ كه‌ در راه‌ رسیدن‌ به‌ هدفم‌ جان‌ دهم‌ یا آن‌ كه‌ خدا مرا پیروز گرداند».<br style="box-sizing: border-box;">حسین‌ هم‌ با قاطعیت‌ در برابر قدرت‌ و حكومت‌ استبدادی‌ اموی‌ ایستاد و بدون‌ هیچ‌تردید اعلان‌ كرد: من‌ با یزید بیعت‌ نمی‌كنم‌ و با یاران‌ اندك‌ خود به‌ میدان‌ جهاد قدم‌ نهادتا حق‌ را آشكار و باطل‌ را نابود سازد. حسین‌ عزیز برای‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ مقدسش‌ با تمام‌افراد خانواده‌ و یاران‌ باوفایش‌، به‌ سوی‌ میدان‌ مجدوشرف‌ حركت‌ كرد و به‌ گفته‌ها وانتقادات‌ بی‌حد دوستان‌ كه‌ خلاف‌ تصمیم‌ قاطعش‌ بود، اعتنایی‌ نكرد و راه‌ رسیدن‌ وپیروزی‌ از طریق‌ شهادت‌ را به‌ امت‌ اسلامی‌ نشان‌ داد و خود نیز در این‌ مسیر به‌شهادت‌رسید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">10 ـ عزت‌ نفس</span><br style="box-sizing: border-box;">‌<br style="box-sizing: border-box;">یكی‌ از خصوصیات‌ و امتیازهای‌ بارز حسین‌ بن‌ علی‌(ع) كه‌ او را از همه‌ مجاهدان‌تاریخ‌ ممتاز ساخته‌ است‌ سرپیچی‌ از ذلت‌ است‌ تا آن‌ جا كه‌ ملقب‌ به‌ «ابی‌ الضیم‌» گشته‌كه‌ این‌ لقب‌ از مشهورترین‌ القاب‌ آن‌ حضرت‌ است‌، بلكه‌ حسین‌ مَثَل‌ اعلای‌ این‌ عنوان‌ ومصداق‌ بارز آن‌ به‌ حساب‌ آمده‌ است‌ یكی‌ از شعرای‌ سرشناس‌ درباره‌اش‌ می‌گوید:«حسین‌ كسی‌ است‌ كه‌ مرگ‌ با عزت‌ را حیات‌ و زندگی‌ ذلت‌ بار را مرگ‌ می‌داند».</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">مصعب‌ بن‌ زبیر می‌گوید: «حسین‌ مرگ‌ با شرافت‌ را بر زندگی‌ ذلت‌ بار ترجیح‌ داد».</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">سخنان‌ حسین‌ در روز عاشورا عالی‌ترین‌ و برترین‌ بیان‌ در مورد حفظ‌ حیثیت‌ وعزت‌ نفس‌ می‌باشد فرمودند: «همانا زنا زاده‌ پسر زنا زاده‌ مرا میان‌ دو امر مخیر ساخته‌كشته‌ شدن‌ با شمشیر یا پذیرش‌ ذلت‌. چه‌ دور است‌ ذلت‌ از ما، كه‌ خدا و رسولش‌ و مؤمنین‌ذلت‌ را برای‌ من‌ نمی‌پسندند بلكه‌ پدران‌ و مادرانی‌ كه‌ در دامن‌ پاكشان‌ مرا پرورش‌داده‌اند و مردان‌ غیور و با حمیّت‌ و انسان‌هایی‌ كه‌ امتناع‌ می‌ورزند از این‌ كه‌ طاعت‌انسان‌های‌ پست‌ را بر كشته‌ شدن‌ ترجیح‌ دهند».</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">این‌ عزت‌ نفس‌ حسین‌ است‌ كه‌ نمی‌گذارد تسلیم‌ مردمی‌ پست‌ و فرومایه‌ همچون‌ابن‌ زیاد دست‌ نشانده‌ بنی‌ امیه‌ بشود تا هر گونه‌ بی‌ احترامی‌ را درباره‌اش‌ انجام‌ دهند،چون‌ كوه‌ در برابر سپاه‌ كوفه‌ می‌ایستد و بدون‌ هیچ‌ دغدغه‌ و هراسی‌ از گرگان‌ بنی‌ امیه‌،درس‌ زندگی‌ با عزت‌ را به‌ جهانیان‌ می‌آموزد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; text-align: justify; font-size: 13px !important; line-height: 26px !important;">آنچه‌ گفته‌ شد از مهم‌ترین‌ عناصر شخصیتی‌ بود كه‌ امام‌ حسین‌(ع) بیشترین‌بهره‌ را از هر یك‌ برده‌ است‌، لذا او شخصیتی‌ است‌ برتر از دیگر شخصیت‌ها، و اگربخواهیم‌ شخصیت‌ او را با دیگران‌ مقایسه‌ كنیم‌، جوابی‌ جز این‌ ضرب‌المثل‌ عربی‌نخواهیم‌ داشت‌:<br style="box-sizing: border-box;">«اریه‌ السها و یرینی‌ القمر» یعنی‌ من‌ ستارة‌ سها را به‌ او نشان‌ می‌دهم‌ و او ماه‌ رابا همه‌ وضوحش‌ به‌ من‌ نشان‌ می‌دهد.<br style="box-sizing: border-box;">او به‌ دنیا با چشمی‌ دیگر و از زاویه‌ای‌ دیگر نگریست‌ و در نتیجه‌ آن‌ را چنان‌ كه‌حقیقتش‌ بود دید، نه‌ كمترین‌ تمایلی‌ به‌ دنیا در او پیدا شد و نه‌ كوچكترین‌ چشم‌ داشتی‌بدان‌ در وجودش‌ پیدا گردید.<br style="box-sizing: border-box;">امام‌ حسین‌(ع) در این‌ دانشگاه‌ درسی‌ به‌ ما می‌دهد. كه‌ نمونه‌ درخشانی‌ از رهبرمبارزی‌ را به‌ ما نشان‌ می‌دهد كه‌ چون‌ پا به‌ میدان‌ حق‌ و باطل‌ می‌گذاشت‌ جز با پیروزگردانیدن‌ حق‌ یا فداشدن‌ در راه‌ آن‌ از میدان‌ برنمی‌گشت‌. اگر چه‌ پیروزی‌ حق‌ حتمی‌ است‌و اگر چه‌ باطل‌ را برای‌ چند روز صولتی‌ و اهل‌ باطل‌ را دولتی‌ باشد، لیكن‌ پایدار نیست‌.</p> text/html 2018-04-18T03:21:27+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی چندویژه گی منحصربه فرد امام حسین علیه السلام http://mamj.mihanblog.com/post/6338 <p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">حضرت آیت الله مظاهری طی سخنانی در درس اخلاق خویش به مناسبت ایام ولادت انوار کربلا اظهار داشت: امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، امتیازهایی دارند که احدی حتّی رسول خدا«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» و امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» و حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» ندارند و هرکدام از آنها، افتخاری برای شخص امام حسین«سلام‌الله‌علیه» است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">متن بیانات بدین شرح است:</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">بسم‌الله الرّحمن الرّحیم</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">«رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">با تبریک حلول ماه شعبان و نیز تبریک فرارسیدن اعیاد مهم و بزرگ ابتدای این ماه عزیز، یعنی میلاد پربرکت امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، ولادت با سعادت امام چهارم، امام سجاد«سلام‌الله‌علیه» و میلاد پربرکت حضرت ابوالفضل«سلام‌الله‌علیه»، در این جلسه مقداری راجع به امتیازهای امام حسین«سلام‌الله‌علیه» صحبت خواهیم کرد و قطره‌ای از فضائل ایشان را بیان می‌نماییم.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* ویژگی‌های منحصر بفرد امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، امتیازهایی دارند که احدی حتّی رسول خدا«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» و امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» و حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» ندارند و هرکدام از آنها، افتخاری برای شخص امام حسین«سلام‌الله‌علیه» است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* رسوخ حرارت محبت امام حسین«ع» در دل‌ مؤمنین</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">اوّلین امتیازی که پیغمبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» گوشزد کرده‌اند و تا روز قیامت نیز باقیست، این است ‌که علاقۀ خاصی راجع به امام حسین«سلام‌الله‌علیه» در دل همگان وجود دارد. پیغمبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» می‌فرمایند: عشق و حرارتی در دل مردم و مؤمنین راجع به امام حسین«سلام‌الله‌علیه» هست که خاموش شدنی نیست:</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">«إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَبْرُدُ أَبَداً»[1]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">از نظر فضیلت، همۀ چهارده معصوم مانند یکدیگر هستند. از نظر علم، قدرت، شجاعت و.... و همچنین از نظر اینکه هرکدام وظیفۀ خود را به درستی شناخته و صد در صد به آن عمل نمودند، همه مثل هم هستند، چنانکه در زیارت جامعۀ کبیره می‌خوانیم: «خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّی مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ» [2]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">همۀ شما مثل هم هستید و همگی نورهایی در عرش خداوند بودید و خداوند متعال بر ما منّت گذاشت و آن انوار مقدّس را به عالم ناسوت و در ابدان مطهّر شما قرار داد. ابدانی که قرآن کریم درباره‌اش می‌فرماید: «فی‏ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ». [3]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امّا محبّت و عشق و علاقۀ مردم به امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌»، امتیازی برای ایشان به شمار می‌رود. حرارت محبّت امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» در دل‌ها به اندازه‌ای است که راجع به امیرالمؤمنین علی«سلام‌الله‌علیه‌»، و امام حسن مجتبی«سلام‌الله‌علیه» یا حتّی شخص پیغمبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» نیست. نام مبارک امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌»، دل‌‌های مردم، خصوصاً شیعیان را دگرگون می‌کند. به همین علّت، در میان مردم، علاقۀ خاصی نسبت به زیارت ابی عبدالله الحسین«سلام‌الله‌علیه‌»، وجود دارد.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">نقل شده است: متوکّل عباسی، که امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه‌» در نهج‌البلاغه پیش‌گویی می‌کنند و از او به عنوان شقی‌ترین افراد در بنی‌العباس نام می‌برند، دستور داد هرکه می‌خواهد به زیارت امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» برود، باید دست راستش را بدهد. با این وجود، شیعه فوج فوج برای زیارت می‌آمدند و در مقابل جلاد دست خود را دراز می‌کردند تا قطع کند و&nbsp; آنگاه به زیارت می‌رفتند. یک کسی آمد و دست چپش را جلو آورد. جلاد گفت: باید دست راستت را بدهی. آن شخص پاسخ داد: دست راستم را سال گذشته در راه امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» دادم و الان می‌خواهم دست چپم را بدهم تا به زیارت بروم!</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* تربت امام حسین«ع»، شفای دردها</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امتیاز دوّمی که امام حسین «سلام‌الله‌علیه» دارند، تربت ایشان است. این امتیاز نیز خاصّ آن امام بزرگوار است، چنان‌که هیچ کس حق ندارد از روی قبور مطهّر&nbsp; ائمّۀ بقیع، خاک بردارد. حتّی کسی اجازه ندارد خاک قبر منوّر امیرالمؤمنین «سلام‌الله‌علیه»‌ را بردارد یا بخورد، اما برداشتن و یا خوردن کمی از تربت امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، به عنوان شفا و استشفاء، خوب است و&nbsp; در روایات مختلفی وارد شده است که معصومین«سلام‌الله‌علیهم» فرمودند: «وَ الشِّفَاءَ فِی تُرْبَتِه» [4]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">این مطلب، از امتیازات خاصّ امام حسین«سلام‌الله‌علیه» است که در خاک کربلا، چهار فرسخ در چهار فرسخ، تربت و مایۀ شفا قرار داده شده است. علاوه بر اینکه در روایت وارد شده که تربت امام حسین«سلام‌الله‌علیه» موجب شفاست، به تجربه نیز اثبات شده است که تربت اباعبدالله الحسین«سلام‌الله‌علیه»، دردهای بی درمان را شفا می‌دهد. بزرگی می‌گفت: یک زالو در گلوی کسی رفته بود و نزدیک بود خفه شود، من مقداری تربت در حلق او ریختم، ناگهان آن زالو بیرون آمد.&nbsp;</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">حضرت آیت الله خوئی فرموده بودند: چشم‌های من درد گرفت و نزدیک بود نابینا شوم. همۀ دکترها نیز از درمان آن عاجز بودند. سببش هم این بود که یک مجلس عزای زنانه در خانه داشتیم و چون مزاحم درس و مطالعۀ من بود، آن را تعطیل کردم. همسرم گفته بود که خواب دیده کسی به او گفته است: دوای درد چشم شوهر تو، تربت امام حسین«سلام‌الله‌علیه» است. پس از برخواستن از خواب، مقداری تربت در آب ریخته و ایشان را بیدار کرده بود و مقداری از آن آب را به پشت چشم آیت الله خوئی مالیده بود و چشمان ایشان خوب شد. نظیر این واقعه زیاد رخ داده است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمی بروجردی می‌فرمودند: چشم‌های من در جوانی خیلی کم سو بود. در ماه محرّم وقتی دستۀ عزاداری به خانۀ ما آمد، برخی از افراد گِل به سر مالیده بودند. سینه‌زن‌ها دور حیات حرکت می‌کردند تا این‌که به من رسیدند. من مقداری از گِل سر یکی از آنها را گرفتم و به پشت چشمم مالیدم و از آن پس، به عینک احتیاج نداشتم. من حضرت آیت الله العظمی بروجردی را می‌دیدم که پیرمرد نودساله‌‌ای بودند و عینک نمی‌زدند و چشمهایشان مانند چشم جوانان بود.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">یکی از بزرگان می‌گفت: من ضعف بینایی داشتم. برای اربعین به کربلا می‌رفتم. در بین راه عرب‌ها با پای برهنه به کربلا می‌آمدند و من مقداری از گِل درز انگشت عربی را به عنوان شفا به پشت چشمم مالیدم و بعد از آن احتیاج به عینک نداشتم. من آن پیرمرد و آن آقای بزرگوار را می‌دیدم که در سنّ نودسالگی در تاریکی مسجد بالاسر، بدون عینک قرآن می‌خواند!</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">این وقایع از اختصاصات امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» است. خاک تربتش شفا می‌دهد، خاک کربلا شفاست، ولو اینکه گِل لای درز پای یک زائر باشد.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* مطلوبیت همیشگی عزارادی امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">ویژگی خاصّ دیگری که در مورد امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» منحصر بفرد است، سفارش مؤکّد و فراوان به عزاداری و زیارت ایشان&nbsp; است. عزاداری و گریه کردن در روز شهادت و عزای اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم»، لازم و شایسته است. عزاداری در سال‌روز رحلت پیغمبر اکرم و شهادت امیرالمؤمنین و شهادت حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیم‌»، بسیار به‌جا و نیکوست. امّا برای هیچ‌کدام از معصومین«سلام‌الله‌علیهم‌» به اندازۀ عزاداری برای امام حسین«سلام‌الله‌علیه» سفارش نشده است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">در زمان امام صادق«سلام‌الله‌علیه» نمی‌گذاشتند کسی عزاداری کند، ولی امام صادق«سلام‌الله‌علیه‌» مقیّد بودند که اگر یک مداحی پیدا کنند، جلسۀ عزا برپا نمایند. در همان محل پرده می‌کشیدند و زن‌ها این طرف و مردها آن طرف قرار می‌گرفتند و مداح شروع به روضه خوانی می‌کرد و امام صادق«سلام‌الله‌علیه‌»، ‌بلند بلند گریه می‌کردند. اگر مداح می‌خواست عزاداری را تمام کند، امام«سلام‌الله‌علیه‌» از او می‌‌خواستند که مقداری بیشتر بخواند. [5]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">همۀ ائمۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم‌» به امثال این عزاداری‌ها مقیّد بودند. نه تنها اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم‌» برای امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» عزاداری می‌کردند، بلکه خداوند متعال و جبرئیل برای حضرت آدم و حضرت موسی«سلام‌الله‌علیهما‌» مصیبت امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» را خوانده‌اند و آن دو پیامبر و بسیاری از انبیای دیگر برای امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌»، گریه کرد‌ه‌اند. [6]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">ثواب عزاداری‌ امام حسین«سلام‌الله‌علیه‌» نیز شگفت‌آور است. راوی می‌گوید: خدمت امام صادق«سلام‌الله‌علیه‌» رفتم. حضرت فرمودند: جلسۀ عزا و ذکر مصائب ما را برپا می‌کنید؟ گفتم: بله. امام فرمودند: این کار احیای امر ولایت است و به این جلسات اهمیّت دهید. سپس تأکید کردند: هرکسی، در نزد او از ما یاد شود و به قدر بال مگسی گریه کند و اشک از چشمانش خارج شود، بهشت برای او واجب می‌شود. [7]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">نظیر این روایت، فراوان است. البته به قول امام صادق«سلام‌الله‌علیه‌»، این جلسات «احیای امر ولایت» است. امام حسین«سلام‌الله‌علیه» اسلام را زنده کردند و اسارت خانوادۀ ایشان، آن را سرتاسری کرد و ابقاء خون امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، به وسیلۀ عزاداری‌هاست. عزاداری برای همۀ ائمّۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم» ثواب دارد و باید برقرار باشد؛ امّا راجع به عزاداری امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، باید اهمیّت فوق‌العاده‌ای بدهیم؛ همان‌گونه که ائمۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم» نیز در ماه محرّم و مخصوصاً در دهۀ اوّل آن تبسّم نداشتند، سیاه‌پوش بودند و عزاداری می‌کردند، ما نیز باید در مواقع مختلف، جلسات عزاداری و روضه‌خوانی برپا نماییم.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* فداکاری خاصّ امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">یکی از امتیازات بزرگ امام حسین«سلام‌الله‌علیه» که مهم‌تر از همۀ امتیازاتی است که تا کنون برشمردیم، گذشت، ایثار و فداکاری امام حسین«سلام‌الله‌علیه» راجع به دین است. پیغمبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم»،‌ هشتاد و چهار جنگ سخت و طاقت‌فرسا را پشت سر گذاشتند. امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه»، سی سال عمر مبارک خویش را با مظلومیّت تمام سپری کردند، مخصوصاً در پنج سال حکومت، بسیار&nbsp; مورد آزار و اذیت واقع شدند. سایر ائمّۀ‌ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم» نیز برای دین، زحمات فراوانی کشیدند و جان‌فشانی و فداکاری کردند؛ امّا آن امامی که همه چیزش را برای دین فدا کرد و&nbsp; حاضر شد برای بقای اسلام، عیال و خانواده‌اش را به اسارت ببرند و حتّی طفل شیرخوارش را نثار احیای سنّت جدّش کرد، امام حسین«سلام‌الله‌علیه» بود. فداکاری خاص در موقعیّتی ویژه، تا جایی که موجب شهادت یاران و برادران و فرزند شیرخوار و نیز اسارت حضرت زینب«سلام‌الله‌علیها» و امام سجّاد«سلام‌الله‌علیه» شود، از اختصاصات و امتیازات ویژۀ امام حسین«سلام‌الله‌علیه» است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">البته همان‌طور که قبلاً نیز بارها متذکر شده‌ایم، این بدان معنی نیست که اگر امام دیگری در جایگاه امام حسین«سلام‌الله‌علیه» قرار می‌گرفت، چنین فداکاری نمی‌کرد؛ آن بزرگواران «نور واحد» هستند و در فضائل و صفات نیکوی اخلاقی تفاوتی با هم ندارند. چنان‌که اگر هرکدام در جایگاه دیگری قرار می‌گرفتند، همان وظیفه‌ای را انجام می‌دادند که آن امام بزرگوار انجام داده است. پیامبر اکرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» فرمودند: ألْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُمَا إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا [8]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">بنابراین آنچه موجب برخورداری امام حسین«سلام‌الله‌علیه» از این ویژگی شده است، موقعیّت زمانی دوران حیات آن حضرت می‌باشد که منجر به انجام وظیفه توسط ایشان در کربلا شد. امّا به هر حال سایر معصومین«سلام‌الله‌علیهم» زمینۀ چنین انجام وظیفه‌ای در دوران زندگانی خود نداشتند و از این جهت می‌توان گفت: این میزان ایثار و فداکاری از کسی غیر از امام حسین«سلام‌الله‌علیه» در طول تاریخ و در عالم هستی دیده نشده است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* حیات اسلام مدیون خون امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امتیاز مهمّ دیگری که امام حسین«سلام‌الله‌علیه» دارند، این است که اگر امام حسین«سلام‌الله‌علیه» و واقعۀ کربلا نبود، الان تشیّع و بلکه اسلام&nbsp; وجود نداشت. وقتی مروان، امام حسین«سلام‌الله‌علیه» را به بیعت با یزید دعوت کرد، امام فرمودند: «وَ عَلَی الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ». [9]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">با روی کار آمدن یزید، اسلام در مخاطرۀ عجیبی واقع شد و چیزی از سنّت نبوی و تشیّع باقی نماند. قیام امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، اسلام را زنده کرد. اسارت عیال و خانواده، خون آن حضرت و پیام ایشان را سرتاسری کرد. سپس، عزاداری‌های ائمّۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم» و سفارش به برگزاری جلسات عزا به وسیلۀ شیعیان، اسلام را بیمه کرد و تشیّع را زنده نمود.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">همۀ اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» برای احیای اسلام تلاش کردند و همۀ آنها در راه اسلام شهید شدند. همۀ آنها راجع به حفظ اسلام، به اندازه‌ای که ممکن بود، صددرصد وظیفه را شناختند و به آن عمل کردند. امّا در زمان امام حسین«سلام‌الله‌علیه»، با شهادت ایشان، اسلامی که در شُرُف مرگ بود،‌ نجات یافت و امام توانستند ظلم را نابود کنند و معنای عدالت را به مردم بفهمانند. به عبارت دیگر، خون امام حسین«سلام‌الله‌علیه» توانست اسلام عزیز را زنده کند.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* محبّت ویژۀ پیامبر اکرم«ص» به امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">پیغمبر اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» محبّت و علاقۀ شدیدی به امام حسین«سلام‌الله‌علیه» داشتند. در روایات می‌خوانیم: وقتی پیغمبراکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» بر فراز منبر بودند و امام حسین«سلام‌الله‌علیه» که یک کودک سه یا چهار ساله بودند وارد می‌شدند، پیامبر«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم» از منبر پایین می‌آمدند، ایشان را در بغل می‌گرفتند و روی منبر می‌نشستند و از او حسابی تعریف می‌کردند. حتّی اگر امام حسین«سلام‌الله‌علیه» هنگام خطبه خواندن پیامبر به زمین می‌خوردند، حضرت سریع پایین می‌آمدند، ایشان را بغل می‌کردند و مجدّداً به خطبۀ خود ادامه می‌دادند. [10] گاهی امام حسین«سلام‌الله‌علیه» را نوازش می‌کردند، روی شانه‌های خود سوار می‌کردند یا روی زانوهای خود می‌نشاندند و می‌فرمودند: «أَنْتَ الْإِمَامُ ابْنُ الْإِمَامِ أَخُو الْإِمَامِ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِکَ أَئِمَّةٌ أَبْرَارٌ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ» [11]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">یا حسین!‌ تو امامی،‌پدرت امام است و برادرت امام است و نُه نفر از ابناء و فرزندان تو امام هستند و نهمین آنها کسی است که قیام می‌کند و به دست او، عدالت اسلامی سرتاسر جهان را می‌گیرد. بارها این جمله را در مورد امام حسین«سلام‌الله‌علیه» می‌فرمودند. گاهی از اوقات نیز&nbsp; روضه می‌خواندند و گلوی امام حسین«سلام‌الله‌علیه» را می‌بوسیدند و به مردم می‌‌فرمودند: این فرزندم را برای دین، در کربلا کشته می‌شود. [12]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* ضرورت تأسّی به امام حسین«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امام صادق«سلام‌الله‌علیه» در شعری که منسوب به ایشان است، می‌فرمایند:</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">«تَعْصِی الْإِلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هَذَا مُحَالٌ فِی الْفِعَالِ بَدِیعٌ‏</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">لَوْ کَانَ حُبُّکَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یُحِبُّ مُطِیع‏» [13]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">حضرت می‌فرمایند: گناه می‌کنی و اظهار محبت می‌کنی؟! اگر کسی به راستی محبّت به کسی دارد، باید مطیع او باشد. این مطلب را امام صادق«سلام‌الله‌علیه» راجع به خداوند فرموده است، ولی راجع به اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» نیز قضیه به همین صورت است.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">بارها به همگان، مخصوصاً به جوان‌ها گفته‌ام و اکنون تکرار می‌کنم که شیعیان الحمدالله تاسرحدّ عشق، اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» را دوست دارند و این عالی است و باید شکرگزار این نعمت خود باشند، اما متأسفانه در اطاعت و متابعت از امام حسین«سلام‌الله‌علیه» و اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» کمبود و کاستی فراوانی وجود دارد.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امام حسین«سلام‌الله‌علیه» در ظهر روز عاشورا نماز جماعت خوانده‌اند، ما هم برای تأسّی به ایشان باید به نماز اوّل وقت و جماعت اهمیّت دهیم. کسی نمی‌تواند مدّعی شود من حسینیم، امّا راجع به نماز بی‌تفاوت باشد.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">در روز عاشورا وقتی به ایشان گفتند ظهر شده و وقت نماز است، امام حسین«سلام‌الله‌علیه» تبسّم کردند و به آن فرد فرمودند: خداوند تو را از نمازگزاران حساب کند. امام حسین«سلام‌الله‌علیه» نماز عجیبی در جبهه و در وسط میدان که تیر مثل باران می‌بارید، خواندند. معنای این حرکت امام«سلام‌الله‌علیه» این است که ما نیز باید نمازخوان باشیم و به نماز در همۀ حالات اهمیّت بدهیم. همۀ زائران امام حسین«سلام‌الله‌علیه» و کسانی که زیارت حضرت را می‌خوانند، در زیارت ایشان می‌گویند: «أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ» [14]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">شهادت می‌دهیم که شما نماز ‌خواندید، نماز را زنده کردید، اهل خدمت به خلق خدا بودید و امر به معروف و نهی از منکر کردید.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امام حسین«سلام‌الله‌علیه» همه چیز، حتّی فرزند شیرخوارۀ خود را برای احیای دین و حفظ آن فدا کردند، ما نیز باید با ایثار و گذشت و فداکاری راجع به دین، در تقویت و زنده‌نگه داشتن آن گام برداریم. باید راجع به سایر مسلمان‌ها، به هر اندازه که می‌توانیم کمک و مساعدت کنیم. در عمل باید همگی مطیع امام حسین«سلام‌الله‌علیه» باشیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">مسلمانان و مخصوصاً شیعیان باید با هم آشتی باشند و با صلح و صفا و صمیمیّت زندگی کنند. باید قهر و بی‌اعتنایی، غیبت، تهمت، شایعه پراکنی و ... در بین آنان وجود نداشته باشد.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">امام حسین«سلام‌الله‌علیه» با وجود مشکلات و خطرات فراوان به کربلا آمدند تا عفّت و عصمت را زنده کنند، ما نیز باید فضائل مهمّ حیا، عفّت و غیرت را در خانه و اجتماع و مخصوصاً برای زن و فرزندان خود زنده کنیم. همه باید به حجاب و عفاف و مخصوصاً به چادر اهمیّت بدهند. فساد اخلاقی، بی حجابی، بی‌عفتی و بی‌غیرتی باید در جامعۀ ارادتمند به امام حسین«سلام‌الله‌علیه»نباشد. معنا ندارد کسی خود را مرید امام حسین«سلام‌الله‌علیه» بداند و به ایشان اظهار ارادت کند، امّا زن و فرزندان او بدحجاب و یا بی حجاب باشند!</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">زنان و دخترانی که تا سرحدّ عشق، حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» را دوست دارند، امّا چادر سر کردن را سخت می‌دانند، حتّی آن را بی‌ارزش و خرافه قلمداد می‌کنند، چگونه می‌توانند ادّعا کنند که محبّت حقیقی حضرت فاطمه«سلام‌الله‌علیها» هستند؟&nbsp; کار به جایی رسیده که گاهی دخترها از ازدواج با یک مرد باغیرت که زن چادری می‌خواهد منصرف می‌شوند، مبادا چادری شوند! یعنی بین ازدواج و بی‌چادری، بی‌چادری را انتخاب می‌کنند.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* ارکان ایمان و تشیّع</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">مکرّرا در روایات با تعابیر مختلف فرموده‌اند که شیعۀ ما کسی است که به ولایت عقیده داشته باشد، شعار ولایت سر دهد و در زندگی از ولایت متابعت داشته باشد. همۀ اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» فرمود‌ه‌اند: ایمان سه رکن دارد: عقیده، گفتار و کردار. «الْإِیمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْکَان‏» [15]</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">حتّی در روایات فرموده‌‌اند: اگر عمل نباشد، کفر عملی است. کسی که نماز نخواند و زکات ندهد و کسی که گناه در زندگیش فراوان باشد، ائمّۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم»، از او سلب ایمان می‌کنند و حتّی قرآن کریم نیز او را کافر می‌داند!</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">لذا به شکرانۀ نعمت ولایت و محبّت امام حسین«سلام‌الله‌علیه» و توفیق برگزاری جلسات جشن ولادت و عزاداری شهادت اهل بیت«سلام‌الله‌علیهم» باید در عمل کوشا باشیم. باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که امام حسین«سلام‌الله‌علیه» و سایر ائمّۀ طاهرین«سلام‌الله‌علیهم» از اعمال ما راضی باشند.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">* گناه شیعه، شرمندگی امام زمان«ع»</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">جوان‌ها! گناه شیعیان موجب می‌شود که امام زمان«ارواحنافداه» در پیش خداوند شرمنده شوند. سید بن طاووس می‌‌گوید: در سرداب مطهّر شنیدم که امام زمان«ارواحنافداه» با خداوند مناجات می‌کنند و با گریه و زاری می‌‌فرمایند: خدایا! این شیعیان ما گناه می‌کنند و ما را در پیش تو خجالت زده می‌کنند؛ خدایا! این شیعیان ما را هدایت کن و گناهان شیعیان ما را بیامرز!</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">ما موظّفیم در زندگی موجب سرافرازی امام زمان«ارواحنافداه» باشیم، و در مقابل ایشان نیز خود را روسفید کنیم، نه این که امام زمان«ارواحنافداه» از گناه ما در پیش خداوند شرمنده شوند.</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">پی‌نوشت‌ها:</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">======================</p><p style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px; line-height: 30px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);">1. مستدرک‏الوسائل، ج 10، ص 318<br style="box-sizing: border-box;">2.‌ من‏لایحضره‏الفقیه، ج 2، ص 613<br style="box-sizing: border-box;">3. نور: 36<br style="box-sizing: border-box;">4. الأمالی‏للطوسی، ص 317<br style="box-sizing: border-box;">5. ثواب الأعمال، ص 84<br style="box-sizing: border-box;">6. ر.ک: بحار الأنوار، ج ‏44، صص 245-242؛ جامع الأخبار، ص 23 و ...<br style="box-sizing: border-box;">7. قرب الاسناد، ص 18<br style="box-sizing: border-box;">8. بحارالأنوار، ج 36، ص 288<br style="box-sizing: border-box;">9. اللهوف، ص 24<br style="box-sizing: border-box;">10. بحار الأنوار، ج ‏43، ص 295<br style="box-sizing: border-box;">11. بحارالأنوار، ج 36، ص 291<br style="box-sizing: border-box;">12. مثیر الأحزان، ص 18<br style="box-sizing: border-box;">13. الامالی الصدوق، ص 489<br style="box-sizing: border-box;">14. الکافی، ج 4، ص 574<br style="box-sizing: border-box;">15. امالی الصّدوق، ص 268.</p>