اشک مداح هدف ما از ایجاد این وبلاگ نقد و بررسی شبهات و غلو در مداحی وشیوه روضه خوانی می باشد. لطفا نظرات خود را درباره مطالب وبلاگ ذیل هر مطلب قرار دهید و ما را در بهتر کردن محتوای این وبلاگ یاری فرمائید. شماره های تماس (مدیر مجمع): 09155137285 - 09375382373 لینک کانال ما درتلگرام:https://telegram.me/mamj51 @mamj51 http://mamj.mihanblog.com 2020-03-30T21:32:01+01:00 text/html 2020-03-29T15:56:21+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی داستان ولادت ابوالفضل عباس .ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7820 <p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">ماجراى ازدواج على(علیه السلام) با ام البنین</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">قضیه ازدوادج مادر مكرمه اش ام البنین با حضرت على(علیه السلام) بدین گونه بود كه پس از شهادت حضرت زهرا(علیها السلام) على(علیه السلام) برادرش عقیل كه در علم نسب شناسى آگاهى كامل داشت و قبایل و خصلت هاى اخلاقى و روحى انها آشنا بود را به حضور طلبید و از وى خواست كه براى آن حضرت همسرى شایسته و از قبیله اى كه اجدادش از شجاعان و دلیر مردان باشند پیدا كند تا ثمره ازدواجشان فرزندانى شجاع و رشید باشند پس از مدتى عقیل زنى از طایفه بنى كلاب را به حضرت معرفى كرد كه داراى آن ویژگى ها بود نامش فاطمه دختر حزام بن خالد بود و نیاكانش همه از دلیرمردان بودند. حضرت با وى ازدواج نمود و او نیز وظیفه مادرى و سر پرستى براى فرزندان حضرت زهرا(علیها السلام) را به عهده گرفت و آنان را چون فرزندان خود بلكه بیشتر از فرزندانش دوست مى داشت گویند وقتى وى را فاطمه صدا مى زدند وى گفت مرا فاطمه صدا نكنید زیرا فرزندان با شنیدن نام فاطمه به یاد غم هاى مادرشان مى افتند و ناراحت مى شوند بلكه مرا خادم خود بنامید. و حضرت على(علیه السلام) ولى را ام البنین یعنى مادر پسران نامید و به این نام شهرت یافت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">تولد حضرت عباس</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">حضرت ابوالفضل نخستین فرزند از چنین بانوى با معرفت و حق شناسى بود تولد وى، خانه على(علیه السلام) و دل مولا را غرق نور و سرور ساخت وقتى كه به دنیا آمد حضرت على(علیه السلام) در گوش او اذان و اقامه گفت نام خدا و رسول خدا را بر گوش وى خواند و نام او را عباس قرار داد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">با آن كه این نوزاد بسیار خوش منظر و زیبا بود به طورى كه وى را قمر بنى هاشم نامیده اند و به ماه شب چهارده تشبیه نموده اند و حضرت وى را به نام عباس نام نهاد و آن به این علت بود كه عباس هم به معناى شیر شرزه و خشمگین است و هم به معناى عبوس و چهره گرفته زیرا كه ایشان نسبت به ظالمان چهره اى خشمگین داشتند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">در روز هفتم تولدش گوسفندى را به عنوان عقیقه ذبح كردند و گوشت آن را به فقرا صدقه دادند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">با آن كه هنگام تولد پدر خوشحالى مى كند، حضرت گاهى قنداقه عباس خردسال را در آغوش مى گرفت و آستین دست هاى كوچك او را بالا مى زد و بر بازوان او بوسه مى زد و اشك مى ریخت حضرت در پاسخ ام البنین نسبت به این كار فرمود این دست ها براى كمك و یارى به برادرش حسین قطع خواهد شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">حضرت عباس در خانه على(علیه السلام) و در دامان مادر با ایمان وفادارش و در كنار امام حسین رشد كرد و درس هاى بزرگ انسانیت صداقت و اخلاق را فرا گرفت تربیت خاص امام على(علیه السلام) بى شك در شكل دادن به شخصیت فكرى و روحى این نوجوان سهم عمده اى داشت روزى حضرت على(علیه السلام) عباس خردسال خود را نشاده بود و حضرت زینب(علیها السلام) هم حضور داشت امام به این كودك عزیز گفت به بگو یك عباس گفت یك فرمود بگو دو عباس خوددارى كرد و گفت شرم دارم با زبانى كه خدا را به یگانگى خوانده ام دو بگویم حضرت از معرفت این فرزند خوشحال شد و پیشانى عباس را بوسید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">شجاعت و شهامت عباس</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">دلاورى هاى این نوجوان از زمان پدر بزرگوارش در جنگ هاى آن حضرت با مخالفین نمودار بود كه برخى جلوه هایى از شجاعت این نوجوان را در جنگ صفین در تاریخ ثبت كرده اند. گویند: در یكى از روزهاى نبرد صفین نوجوانى از سپاه على(علیه السلام) بیرون امد كه نقاب بر چهره داشت و از حركات او نشانه هاى شجاعت، هیبت و قدرت هویدا بود از سپاه شام كسى جرأت نكرد به میدان بیاید معاویه یكى از مردان سپاه خود به نام ابى شقاء كه دلاورى نام آور بود را گفت به جنگ این جوان برو وى گفت اى امیر شأن بالاتر از آن است كه جنگ وى بروم بلكه من هفت پسر دارم و یكى از آنها را مى فرستم تا او را از پاى درآورد وى یكى از پسرانش را فرستاد كه از پاى درآمد پسر بعدى اش را فرستاد كه او هم به سرنوشت برادر قبل دچار شد تا این كه هر هفت پسر در نبرد با او كشته شدند و در این هنگام پدر خود به میدان كارزار آمد و پس از رد و بدل شدن ضرباتى چند ابن شعثاء نیز بمانند فرزندانش به هلاكت رسید كه این موجب تعجب حاضران شد حضرت على(علیه السلام) وى را فرا خواند و نقاب از چهره اش برداشت و پیشانى اش را بوسید و در این هنگام همگان دیدند كه این نوچوان عباس بن على قمر بنى هاشم است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">و همچنین نقل كرده اند در جنگ صفین هنگامى كه سپاه معاویه بر آب مسلط بودند و سپاه اسلام در تشنگى به سر مى برد جمعى را در ركاب امام حسین(علیه السلام) فرستاد كه شریعه فرات را از سپاه دشمن پس بگیرند كه در این جمع كه موفق به باز كردن راه آب براى سپاه اسلام شده بودند حضرت عباس نیز حضور داشت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">پس از مرگ معاویه كه حاكم مدینه مى خواست از امام حسین(علیه السلام) براى خلافت یزید بیعت بگیرد سى نفر از جوانان بنى هاشم به فرماندهى حضرت عباس با شمشیرهاى برهنه بیرون خانه و پشت در ایستاده بودند و منتظر اشاره امام بودند كه اگر نیازى باشد مانع بروز هر حادثه اى شوند و اینان در تحت فرماندهى حضرت عباس قرار داشتند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">فضائل عباس</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">حضرت امام سجاد درباره حضرت عباس مى فرماید: خداوند عمویم عباس را رحمت كند كه در راه برادرش ایثار و فداكارى كرد و از جان خود گذشت چنان فداكارى كرد كه دو دستش قلم شد خداوند نیز به او همانند جعفر بن ابى طالب در مقابل آن دو دست قطع شده دو بال عطا كرد كه با آنها در بهشت با فرشتگان پرداز مى كند عباس نزد خداوند مقام و منزلتى بسیار بزرگ دارد كه همه شهیدان در قیامت به او غبطه مى خورد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">چنانچه شاعر نیز در این باب مى گوید:</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">چون اقتدا به جعفر طیار كرده ایم&nbsp;&nbsp;&nbsp; برد از ماست با پرِ جان در فضاى دوست</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">در پیروى زخط علمدار كربلاست&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوستى كه داده ایم به راه رضاى درست</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">امام صادق نیز در ستایش از حضرت عباس مى فرماید:</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">عموى ما<a target="_blank" title="حضرت عباس" href="https://www.beytoote.com/fun/sms/birthday-abolfazl.html" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(29, 112, 196); font-size: 12px; font-family: tahoma;">&nbsp;عباس</a>&nbsp;داراى بصیرة نافذ و ایمانى استوار بود همراه امام حسین جهاد كرد و آزمایش خوبى داد و به شهادت رسید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">علم عباس</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">وى تنها به عنوان یك قهرمان نامدار و دلاور مطرح نبود بلكه فضائل علمى، تقوایى او و دانش رفیع را از خردسالى از سرچمشه علوم الهى به دست آورده بود چنانچه برخى روایات اشاره به این نكته دارند كه وى از زمان كودكى شروع به تغذیه علمى نموده است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">مقام فقهى او بسیار بالا بوده است و در نزد راویان مورد وثوق و اعتماد بوده است و از جهت پارسایى در درجه بالا قرار داشت چنانچه برخى از رجالیون درباره ایشان گفته اند: عباس از فقیهان و دین شناسان اولاد ائمه بود، عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاك بود و دیگران نیز وى را این گونه تعریف نموده اند كه عباس از بزرگان و فاضلان فقهاى اهل بیت بود بلكه وى عالم استاد ندیده بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">حضرت عباس و امام حسین(علیهم السلام)</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">حضرت عباس همان جایگاه را نسبت به امام حسین(علیه السلام) داشت كه حضرت على نسبت به پیامبر(صلى الله علیه وآله)داشت ایشان پشتوانه و تكیه گاهى براى امام حسین بودند چنانچه امیر المؤمنین چنین جایگاهى را نسبت به پیامبر داشت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">عباس همان طور كه على(علیه السلام) همیان نان و خرما به دوش مى گرفت و براى مستمندان مى برد او نیز به اتفاق برادرش حسین(علیه السلام) بسیارى از گرسنگان مدینه را سیر مى كرد عباس همچنانكه على كه باب حوائج دربار پیامبر بود و هر كس رو به ساحت ایشان مى كرد اول على(علیه السلام) را مى خواند وى نیز باب حوائج آستان امام حسین بود و هر كس براى رفع حوائج به دربار حسین مى شتافت عباس را مى خواند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">عباس مانند پدر كه در بستر پیغمبر خوابید و فداكارى كرد در روز عاشورا براى اطفال و آوردن آب فداكارى كرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 12.6px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(255, 102, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit;">القاب حضرت عباس</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">براى ایشان 16 لقب شمرده اند كه هر كدام جلوه اى از فضائل، كرامات و عظمت وى را نشان مى دهد و ما برخى از آنها را برمى شمریم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">1 ـ عباس:</span>&nbsp;چون مثل شیر حمله مى كرد دلیر بود ترس در دل دشمن مى ریخت و فریادهاى حماسى اش لرزه بر اندام حریفان مى افكند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">2 ـ ابوالفضل:</span>&nbsp;نام پسرش فضل بود و هم این كه وى پدر فضیلت و خوبى ها بود و فضل و نیكى زاده او و مولود سرشت پاكش بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">3 ـ ابوالقربه:</span>&nbsp;(پدر مشك) به خاطر مشك آبى كه بر دوش مى گرفت و از كودكى میان بنى هاشم سقایى مى كرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">4 ـ سقا:&nbsp;</span>به خاطر این كه آب آور تشنگان بخصوص در سفر كربلا بود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">5 ـ قمر بنى هاشم:</span>&nbsp;وى در میان بنى هاشم زیباترین و جذاب ترین چهره را داشت و چنین ماه درخشان در شب تار مى درخشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent; font-family: inherit; color: rgb(51, 102, 255);">6 ـ باب الحوائج:</span>&nbsp;آستان رفیعش قبله حاجات و توسل به آن حضرت بر آورند و نیاز دردمندان است.</p> text/html 2020-03-28T13:18:55+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام وابوالفضل عباس.ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7819 <font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">وقتی که آمدی به جهان عشق پا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">آزادگی و عزت و غیرت بها گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">روزی که شمس طلعت رویت طلوع کرد</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">نورش تمام ارض و سما را فرا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">وقتی قدم به عرصه ی گیتی گذاشتی</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">هستی ز یمن مقدم پاکت صفا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">از برکت ولادت تو ای امیر جود</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">فطرس دوباره بال و پری از خدا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">وقتی قرار شد که شود نام تو حسین</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">شهر مدینه عطر و بوی کربلا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">روح الامین زدیده ی خود اشک شوق ریخت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">وقتی که بوسه از لب تو مصطفی گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">تصویری از محبت و عشق و علاقه بود</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">آندم که روی دست، تو را مرتضی گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">وقتی که ماجرای غم و غربتت شنید</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">روز ولادتت دل خیر النسا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">تا عرشیان به محضرت عرض ادب کنند</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">قنداقه ی شریف تو در عرش جا گرفت</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">آنروز غرق شور و شعف عالمین بود</font></font><br style="color: rgb(65, 105, 225); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#008000" style="font-size: 12px; width: 90%; font-family: Tahoma; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="width: 90%;">ذکر لب ملک همه دم یا حسین بود</font></font> text/html 2020-03-27T17:48:33+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارولادت امام حسین ( علیه السلام) http://mamj.mihanblog.com/post/7818 <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">تـو برای خلقت حوا بـه دنـیا آمدی</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">پس تو پیش از حضرت دنیا به دنیا آمدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">اشک با تو از دل زهـرا تولد یافته است</span></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">مادرت دریا خودت دریا به دنیا آمدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">جای زمزم عشق از زیر قدمهایت شـکفت</span></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">بانوی بانی باران تا به دنیا آمـدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">بعد تو ضرب المثل شد دختران بابائیند</span></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">زین سبب تو زیـنت بابا به دنیا آمدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">تو در آغوش حسینت خــنده ات گل می کند</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">پس به خاطر خواهی ارباب دنـیا آمدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">گریه کمتر کن سلام زینب قلب صبور</span></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">تو برای روز عاشورا به دنیا آمدی<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(0, 0, 204);"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">دارد از امروز کار خانه یادت می دهد</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></div></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" color="#800080" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 204);">مادر خانه پس از زهرا به دنیا آمدی .</font></span></font></font></div> text/html 2020-03-27T10:21:48+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی داستان پطروس ولادت امام حسین .ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7817 <div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; background: rgb(248, 249, 250); color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; font-size: 12.8px; text-align: right;"><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px; line-height: 1.6; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 0.8rem; background: transparent; border-top: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid transparent;">آنچه در برخی از روایات در مورد فطرس آمده این است كه به خاطر نافرمانی از دستور الهی به زمین و در جزیره‌ای تبعید گشت و قدرت عروج را از دست داد.</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 12.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">به گزارش خبرنگار&nbsp;مهر، همواره سؤالهای زیادی وجود دارد که ذهن افراد را به خود مشغول می کند، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">*سؤال: جریان فطرس ملک چه بوده است؟ وظیفه این فرشته چه بوده است؟ چرا فطرس نافرمانی كرد و بال هایش سوخت؟ آیا ملائكه ترك امر الهی و گناه می‌كنند؟</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">پاسخ: آنچه در برخی از روایات در مورد "فطرس" آمده، این است كه به خاطر نافرمانی از دستور الهی به زمین و در جزیره‌ای تبعید گشت و قدرت عروج را از دست داد،‌ نه این كه فلج (به معنای جسمانی) شده باشد، اما این كه این مسئله با عصمت فرشتگان چگونه سازگار است در توضیح می‌گوییم:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">با بررسی آیات و روایات متعدد، می ‏توان ویژگی‏های زیر را برای فرشتگان برشمرد:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۱. موجودات شریف و ارزشمندی هستند كه واسطه بین خداوند متعال و عالم محسوس به شمار می‏آیند و در همه حوادث بزرگ و كوچك جهان نقش دارند؛ بر هر امری با توجه به ابعاد و جنبه ‏های مختلف آن یك یا چند فرشته گمارده شده است، نقش فرشتگان در حوادث و جریان‏ها، اجرای فرمان الهی و تثبیت آن در جایگاه ویژه ‏اش است. قرآن كریم در این باره می‏ فرماید: "لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون؛(۱) آن‏ها در هیچ سخنی بر خداوند پیشی نمی ‏گیرند و مطیع امر خداوندند."</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۲. در فرشتگان سركشی و نافرمانی وجود ندارد؛ چون اراده‏ ای مستقل از اراده خداوند ندارند تا چیزی خلاف خواست او بخواهند. قرآن در این مورد می‏ فرماید:"لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون؛(۲) فرمان خداوند را مخالفت نمی‏كنند و امر او را اطاعت می‏ كنند."</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۳. فرشتگان، با وجود فراوانی و كثرت، از نظر مقام و درجه مختلفند، برخی برتر از برخی دیگرند و عده‏ای فرمانده و عده‏ای فرمانبردارند. آن كه فرمانده است به امر الهی امر می‏كند و فرمان می ‏دهد و آن كه فرمانبر است نیز به دستور الهی مطیع و فرمانبردار است و همگی در این ویژگی كه از خود اراده و اختیاری ندارند، مشتركند؛ چنان كه قرآن می ‏فرماید: "و ما منّا اِلاّ و له مقام معلوم؛(۳) هر كدام از ما فرشتگان دارای رتبه و جایگاه معین و مشخصی است."</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۴. چون كارهای فرشتگان به امر خداوند و اراده اوست و خداوند در همه امورش غالب و چیره است - "و الله غالبٌ علی امره؛(۴) خداوند بر كارش مسلط و چیره است- و هیچ چیز در آسمان‏ها و زمین او را عاجز و مغلوب نمی‏ سازد،(۵) فرشتگان نیز كه فرمانبرداران حق بوده، اراده و خواستی جز اراده و خواست او ندارند و همواره چیره و پیروزند.(۶)</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">در مورد فطرس كه یكی از فرشتگان الهی است، روایات متعددی داریم كه مضمون و محتوای آن‏ها یك‏سان است. در روایتی می‏خوانیم: فطرس فرشته‏ای بود كه گردا گرد عرش الهی در گردش بود و درباره دستوری از اوامر خداوند كوتاهی و سستی ورزید. بالش به كیفر این نافرمانی چیده شد و به یكی از جزیره ‏ها تبعید گردید. هنگامی كه امام حسین(ع) متولد شد، جبریل(ع) برای عرض تبریك به پیامبر(ص) به سوی زمین فرود آمد و در راه با فطرس دیدار كرد. جبریل(ع) به وی پیشنهاد كرد، برای عرض تبریك و تهنیت، با او نزد پیامبر(ص) برود. هنگامی كه جبریل(ع) او را به حضور پیامبر(ص) برد، به امر پیامبر(ص)، بالش را به بدن پاك امام حسین(ع) مالید و سلامتش را باز یافت.(۷)</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">عده‏ ای از بزرگان معتقدند، داستان فطرس با آیات صریح قرآن كه ویژگی‏های فرشتگان را برشمرده، آن‏ها را بندگان مطیع و كریم و شایسته خداوند معرفی می ‏كند و از هر نوع سرپیچی و نافرمانی پیراسته می‏ داند، سازگاری ندارد؛ پس باید این گونه روایات را نادرست شماریم؛ و به فرض درستی‏شان، بدان سبب كه نكته‏ای فراتر از ادراك ما دارند، باید علمش را به اهلش یعنی اولیای برگزیده الهی واگذاریم و خود را در فهم آن ناتوان بدانیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">در مقابل عده‏ ای بر این باورند كه فرشتگان اصناف و درجه ‏های گوناگون دارند. گروهی مقرّبند و گروهی در درجه پایین‏تر جای گرفته‏ اند. آیاتی كه هر گونه نافرمانی و سرپیچی را از فرشتگان نفی می‏كنند، به فرشتگان مقرب مربوط است. فطرس از فرشتگان مقرب نبود تا از هر نوع سركشی پیراسته باشد؛ به ویژه آن كه تخلف و سرپیچی فطرس در برخی روایات كندی و سستی ورزیدن خوانده شده كه نوعی ترك اولی است نه گناه. چنان كه پیامبران(ع) نیز درجات مختلف دارند: "تلك الرسل فضّلنا بعضهم علی بعض؛(۸) بعضی پیامبران را بر بعضی برتری بخشیدیم." عده‏ ای از انبیاء ترك اولی داشتند؛ ولی جمعی مانند پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و خاندان پاكش جز اراده الهی اراده‏ ای نداشتند و حتی از ترك اولی نیز پیراسته بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">پی ‏نوشت ها:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۱. انبیا(۲۱)آیه۲۷.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۲. تحریم(۶۶)آیه ۶.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۳. صافات(۳۷)آیه۱۶۴.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۴. یوسف(۱۲)آیه۲۱.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۵. فاطر(۳۵)آیه ۴۴.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۶. ر.ك: المیزان، ج‏۱۷، ص‏۱۲، ذیل آیه اول سوره فاطر.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۷. ر.ك: سفینه البحار، شیخ عباس قمی(ره)، ج‏۳، ص‏۹۳۰؛ بحارالانوار، ج‏۲۶، ص‏۳۴۰، روایت ۱۰ و ج‏۴۳، ص‏۲۴۳، روایت ۸ و ج‏۴، ص‏۱۸۲، روایت ۷.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">۸. بقره(۲)آیه ۲۵۳.</p></div></div> text/html 2020-03-25T10:13:48+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی بهترین اعمال ماه شعبان اززبان امام صادق .ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7816 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px; text-align: center;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 22px; margin: 8px 0px 0px;"><a href="https://www.mashreghnews.ir/news/716281/بهترین-اعمال-در-ماه-شعبان-از-منظر-امام-صادق-ع-اعمال-شب-و-روز" target="_top" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(225, 25, 36); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; outline: 0px;">بهترین اعمال در ماه شعبان از منظر امام صادق(ع)/ اعمال شب و روز اول شعبان</a></h1></div></div><div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; background: rgb(244, 243, 243); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; float: none; width: 334px;"><amp-img class="i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="200" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg" srcset="https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 330w, https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 680w, https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 1000w" width="300" i-amphtml-auto-lightbox-visited="" lightbox="i-amphtml-auto-lightbox-0" style="box-sizing: border-box; display: block; position: relative; overflow: hidden !important; --loader-delay-offset:175ms !important;"><i-amphtml-sizer style="box-sizing: border-box; display: block; padding-top: 222.664px;"></i-amphtml-sizer><img class="i-amphtml-blurry-placeholder" placeholder="" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 9 6'><filter id='b' color-interpolation-filters='sRGB'><feGaussianBlur stdDeviation='.5'></feGaussianBlur><feComponentTransfer><feFuncA type='discrete' tableValues='1 1'></feFuncA></feComponentTransfer></filter><image filter='url(#b)' x='0' y='0' height='100%' width='100%' xlink:href='data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P/2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P/wAARCAAGAAkDASIAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT/xAAgEAABAwIHAAAAAAAAAAAAAAACAAEDBIEREhQhMVGR/8QAFQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQP/xAAYEQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIhMf/aAAwDAQACEQMRAD8ArqxKKUTFxyvw2G97pqT7f1EUougen//Z'></image></svg>" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: opacity 0.3s cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) 0s !important; display: block; height: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 334px; margin: auto; z-index: 1; position: absolute !important; top: 0px !important; left: 0px !important; right: 0px !important; bottom: 0px !important; opacity: 0 !important;"><img decoding="async" sizes="(max-width: 360px) 334px, 100vw" src="https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg" srcset="https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 330w, https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 680w, https://cdn-mashreghnews-ir.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/cdn.mashreghnews.ir/d/2017/04/27/3/1919544.jpg 1000w" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="box-sizing: border-box; border: none !important; vertical-align: middle; display: block; height: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 334px; margin: auto; padding: 0px !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></figure><p class="summary introtext" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6; background: transparent; padding: 8px; border-top: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid transparent; text-align: justify; margin: 0px;">امام صادق(ع): هر که تصدق کند در ماه شعبان حق تعالی آن صدقه را تربیت کند همچنان که یکی از شما بچه شترش را تربیت می‏‌کند تا آنکه در روز قیامت به صاحبش می‌رسد در حالتی که به قدر کوه احد شده باشد.</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">، شعبان ماه بسیار شریفی است و منسوب به حضرت سید انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله است، آن حضرت این ماه را روزه می‌گرفت و به ماه رمضان‏ وصل می‏‌کرد و می‌فرمود: شعبان، ماه من است هر که یک روز از ماه مرا روزه بگیرد بهشت برای او واجب می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">از حضرت صادق(ع) روایت شده است که چون ماه شعبان فرا می‌رسید امام زین العابدین(ع) اصحاب خود را جمع می‌نمود و می‌فرمود ای اصحاب من می‌دانید این چه ماهی است؟ این ماه شعبان است و حضرت رسول(ص) می‌فرمود: شعبان ماه من است پس در این ماه برای جلب محبت پیغمبر خود و برای تقرّب به سوی پروردگار خود روزه بدارید. به حقّ آن خدایی که جان علیّ بن الحسین به دست قدرت اوست سوگند یاد می‌کنم که از پدرم حسین بن علی(ع) شنیدم که فرمود شنیدم از امیرالمؤمنین(ع) که هر که روزه بگیرد در ماه شعبان برای جلب محبّت پیغمبر خدا و تقرّب به سوی خدا؛ خداوند او را دوست می‌دارد و در روز قیامت کرامت خود را نصیب او می‌گرداند و بهشت را برای او واجب می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">شیخ از صفوان جمال روایت کرده که گفت: حضرت صادق(ع) به من فرمود کسانی را که در اطراف تو هستند را بر روزه گرفتن در ماه شعبان ترغیب کن. گفتم فدایت شوم مگر در فضیلت آن چیزی هست؟ فرمود بله همانا که رسول خدا(ص) هر گاه هلال ماه شعبان را می‌دید به مُنادیی امر می‌فرمود که در مدینه ندا می‌کرد: ای اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خدا(ص) به سوی شما. ایشان می‌فرماید آگاه باشید همانا شعبان ماه من است پس خدا رحمت کند کسی را که یاری کند مرا بر ماه من یعنی روزه در آن ماه روزه بگیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">سپس از حضرت صادق علیه السلام و ایشان از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرد که می‌فرمود: از زمانی که شنیدم منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله ندا کرد در ماه شعبان، ترک نشد از من روزه شعبان و ترک نخواهد شد از من تا مدتی که حیات دارم ان شاء الله تعالی.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">سپس می‌فرمود که روزه دو ماه شعبان و رمضان توبه و مغفرت از خدا است.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">اعمال این ماه شریف بر دو قِسم است: اعمال مشترک و اعمال مخصوص</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">اعمال مشترک ماه شعبان</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">- هر روز هفتاد مرتبه بگویید: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">- هر روز هفتاد مرتبه بگویید: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ‏</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">بهترین ذکر در ماه شعبان</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">درروایات آمده است که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار است و هر که&nbsp; در هر روز از این ماه&nbsp; هفتاد مرتبه استغفار کند مثل آن است که هفتاد هزار مرتبه در ماه‌های دیگر استغفار کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- صدقه دادن</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">صدقه دادن در این ماه مورد تأکید منابع دینی است&nbsp; هرکه در این ماه صدقه دهد اگرچه به نصف دانه خرمایی باشد حق تعالی بدن او را بر آتش جهنم حرام کند. از حضرت صادق(ع) منقول است که: از آن جناب از فضیلت روزه رجب سؤال کردند، حضرت فرمود:چرا از روزه شعبان غافلید؟ راوی عرض کرد: یابن رسول الله کسی که یک روز از شعبان را روزه بدارد چه ثوابی دارد؟ حضرت فرمود: به خدا قسم بهشت ثواب او است، عرض کرد یابن رسول الله بهترین اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمود: تصدق و استغفار، هر که تصدق کند در ماه شعبان حق تعالی آن صدقه را تربیت کند همچنان که یکی از شما بچه شترش را تربیت می‏‌کند تا آنکه در روز قیامت به صاحبش می‌رسد در حالتی که به قدر کوه احد شده باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- در تمام این ماه هزار بار بگویید:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ‏، که ثواب بسیار دارد و عبادت هزار سال در نامه عملش بنویسند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز اقامه شود؛ که در هر رکعت بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد بار صلوات فرستاده شود تا حق تعالی هر حاجتی که دارد را برآورد. چه در امور دنیوی و یا در امور معنوی. و نیز روزه این ماه فضیلت بسیار دارد و روایت شده که در هر روز پنجشنبه ماه شعبان آسمان‌ها را زینت می‌کنند. پس ملائکه عرض می‌کنند خداوندا بیامرز روزه‌داران این روز را و دعای ایشان را مستجاب گردان و در روایت نبوی آمده است که هر که روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیرد حقّ‌تعالی بیست حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجت‌های آخرت او را برآورد.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- در این ماه صلوات بسیار فرستاده شود.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن صلوات هر روز شعبان که از امام سجاد(ع) روایت شده، خوانده شود که به شرح ذیل است:</strong><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اَللّهُمََّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و َآلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلاَّئِکَةِ وَ مَعْدِنِ الْعِلْمِ وَ اَهْلِ بَیْتِ الْوَحْیِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و َآلِ مُحَمَّدٍ الْفُلْکِ الْجارِیَةِ فِی اللُّجَجِ الْغامِرَةِ یَامَنُ مَنْ رَکِبَها وَ یَغْرَقُ مَنْ تَرَکَهَا الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ وَالْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ وَاللاّزِمُ لَهُمْ لاحِقٌ.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْکَهْفِ الْحَصینِ وَ غِیاثِ الْمُضْطَرِّ الْمُسْتَکینِ وَ مَلْجَاءِ الْهارِبینَ وَ عِصْمَةِ الْمُعْتَصِمینَ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلوةً کَثیرَةً تَکُونُ لَهُمْ رِضاً وَ لِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَداَّءً وَ قَضاَّءً بِحَوْلٍ مِنْکَ وَ قُوَّةٍ یا رَبَّ الْعالَمینَ.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّیِّبینَ الاْبْرارِ الاْخْیارِ الَّذینَ اَوْجَبْتَ حُقُوقَهُمْ وَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ وَ وِلایَتَهُمْ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْمُرْ قَلْبی بِطاعَتِکَ وَلا تُخْزِنی بِمَعْصِیَتِکَ وَارْزُقْنی مُواساةَ مَنْ قَتَّرْتَ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِکَ بِما وَسَّعْتَ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ نَشَرْتَ عَلَیَّ مِنْ عَدْلِکَ وَ اَحْیَیْتَنی تَحْتَ ظِلِّکَ وَ هذا شَهْرُ نَبِیِّکَ سَیِّدِ رُسُلِکَ شَعْبانُ الَّذی حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ الَّذی کانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّمَ یَدْاَبُ فی صِیامِهِ وَ قِیامِهِ فی لَیالیهِ وَ اَیّامِهِ بُخُوعاً لَکَ فی اِکْرامِهِ وَاِعْظامِهِ اِلی مَحَلِّ حِمامِهِ.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اَللّهُمَّ فَاَعِنّا عَلَی الاِْسْتِنانِ بِسُنَّتِهِ فیهِ وَ نَیْلِ الشَّفاعَةِ لَدَیْهِ اَللّهُمَّ وَاجْعَلْهُ لی شَفیعاً مُشَفَّعاً وَ طَریقاً اِلَیْکَ مَهیَعاً وَاجْعَلْنی لَهُ مُتَّبِعاً حَتّی اَلْقاکَ یَوْمَ الْقِیمَةِ عَنّی راضِیاً وَ عَنْ ذُنُوبی غاضِیاً قَدْ اَوْجَبْتَ لی مِنْکَ الرَّحْمَةَ وَالرِّضْوانَ وَ اَنْزَلْتَنی دارَ الْقَرارِ وَ مَحَلَّ الاْخْیارِ.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><strong style="box-sizing: border-box;">- در این ماه مناجات شعبانیه خوانده شود. این مناجات از ابن خالویه نقل شده و گفته این مناجات حضرت امیرالمؤمنین و امامان است که این گونه آغاز می‌شود:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">«اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ دُعائی اِذا دَعَوْتُکَ وَاْسمَعْ نِدائی اِذا نادَیْتُکَ».</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">اعمال مخصوص ماه شعبان</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">شب اوّل؛ دوازده رکعت که در هر رکعت حمد یک مرتبه و یازده مرتبه توحید خوانده شود.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">روز اوّل:</strong></span><br style="box-sizing: border-box;">۱- روزه‌ این روز فضیلت بسیار دارد و از حضرت صادق(ع) روایت شده که هر که روز اوّل شعبان را روزه بگیرد برای او بهشت واجب می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">۲- سید بن طاوس از حضرت رسول(ص) برای کسی که سه روز اوّل این ماه را روزه بگیرد ثواب بسیاری نقل کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">۳- در شب‌های سه روز اول دو رکعت نماز وارد شده که در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید یازده مرتبه خوانده شود.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">روز سوّم</strong></span><br style="box-sizing: border-box;">روز سوم، روز مبارکی است که امام حسین علیه‌السلام در این روز متولد شده است. از قاسم بن عَلاء همدانی وکیل امام حسن عسکری(ع) نامه‌ای رسیده که مولای ما امام حسین(ع) در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد، پس این روز، روزه گرفته شود و دعای ذیل در آن روز خوانده شود:<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فی هذَا الْیَوْمِ الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اْستِهْلالِهِ وَ وِلادَتِهِ بَکَتْهُ السَّماَّء ُوَ مَنْ فیها وَالاْرْضُ وَ مَنْ عَلَیْها وَ لَمّا یَُطَاْ لابَتَیْها قَتیلِ الْعَبْرَةِ وَ سَیِّدِ الاُْسْرَةِ الْمَمْدُودِ بِالنُّصْرَةِ یَوْمَ الْکَرَّةِ الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ اَنَّ الاْئِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ وَالشِّفاَّءَ فی تُرْبَتِهِ والْفَوْزَ مَعَهُ فی اَوْبَتِهِ والاْوصِیاَّءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قاَّئِمِهِمْ وَ غَیْبَتِهِ حَتّی یُدْرِکُوا الاْوْتارَ وَ یَثْاَروُا الثّارَ وَ یُرْضُوا الْجَبّارَ وَ یَکُونُوا خَیْرَ اَنْصارٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللَّیلِ وَالنَّهارِ. اَللّهُمَّ فَبِحَقِّهِمْ اِلَیْکَ اَتَوَسَّلُ وَ اَسْئَلُ سُؤالَ مُقْتَرِفٍ مُعْتَرِفٍ مُسیَّئٍ اِلی نَفْسِهِ مِمَّا فَرَّطَ فی یَوْمِهِ وَ اَمْسِهِ یَسْئَلُکَ الْعِصْمَةَ اِلی مَحَلِّ رَمْسِهِ.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ وَاحْشُرْنا فی زُمْرَتِهِ وَ بَوِّئْنا مَعَهُ دارَ الْکَرامَةِ وَ مَحَلَّ الاِقامَةِ. اَللّهُمَّ وَ کَما اَکْرَمْتَنا بِمَعْرِفَتِهِ فَاَکْرِمْنا بِزُلْفَتِهِ وَارْزُقْنا مُرافَقَتَهُ وَ سابِقَتَهُ وَاجْعَلْنا مِمَّنْ یُسَلِّمُ لاِمْرِهِ وَ یُکْثِرُ الصَّلوةَ عَلَیْهِ عِنْدَ ذِکْرِهِ وَ عَلی جَمیعِ اَوْصِیاَّئِهِ وَ اَهْلِ اَصْفِیاَّئِهِ الْمَمْدُودین مِنْکَ بِالْعَدَدِ الاِْثْنَیْ عَشَرَ النُّجُومِ الزُّهَرِ وَالْحُجَجِ عَلی جَمیعِ الْبَشَرِ. اَللّهُمَّ وَهَبْ لَنا فی هذَا الْیَوْمِ خَیْرَ مَوْهِبَةٍ وَ اَنْجِحْ لَنا فیهِ کُلَّ طَلِبَةٍ کَما وَ هَبْتَ الْحُسَیْنَ لِمُحَمَّدٍ جَدِّهِ وَ عاذَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عائِذُونَ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ نَشْهَدُ تُرْبَتَهُ وَننْتَظِرُ اَوْبَتَهُ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">از امام صادق علیه‌السلام برای این روز دعایی روایت شده که امام حسین(ع) در روز عاشورا خوانده‌اند:</strong></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">اَللّهُمَّ اَنْتَ مُتَعالِی الْمَکانِ عَظیمُ الْجَبَرُوتِ شَدیدُ الِمحالِ غَنِی َُّعنِ الْخَلایِقِ عَریضُ الْکِبْرِیاَّءِ قادِرٌ عَلی ما تَشاَّءُ قَریبُ الرَّحْمَةِ صادِقُ الْوَعْدِ سابِغُ النِّعْمَةِ حَسَنُ الْبَلاَّءِ قَریبٌ إذا دُعیتَ مُحیطٌ بِما خَلَقْتَ قابِلُ التَّوبَةِ لِمَنْ تابَ اِلَیْکَ قادِرٌ عَلی ما اَرَدْتَ وَ مُدْرِکٌ ما طَلَبْتَ وَ شَکُورٌ اِذا شُکِرْتَ وَ ذَکُورٌ اِذا ذُکِرْتَ اَدْعُوکَ مُحْتاجاً وَ اَرْغَبُ اِلَیْکَ فَقیراً وَ اَفْزَعُ اِلَیْکَ خاَّئِفاً وَ اَبْکی اِلَیْکَ مَکْرُوباً وَ اَسْتَعینُ بِکَ ضَعیفاً وَ اَتوَکَّلُ عَلَیْکَ کافِیاً اُحْکُمْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا (بِالْحَقِّ) فَاِنَّهُمْ غَرُّونا وَ خَدَعُونا وَ خَذَلُونا وَ غَدَرُوابِنا وَ قَتَلُونا و نَحْنُعِتْرَةُ نَبِیِّکَ وَ وَُلَْدُ حَبیبِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الَّذِی اصطَفَیْتَهُ بِالرِّسالَةِ وَائْتَمَنْتَهُ عَلی وَحْیِکَ فَاجْعَلْ لَنا مِنْ اَمْرِنا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">علاقه‌مندان برای اطلاع از سایر ادعیه و&nbsp; اعمال ماه شعبان می‌توانند به کتاب «مفاتیح‌الجنان» تألیف شیخ عباس قمی(ره) مراجعه کنند.</p></div></div> text/html 2020-03-22T21:55:18+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی حرکت امام حسین.ع.ازمدینه به طرف کربلا http://mamj.mihanblog.com/post/7815 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">» سکوت دنیا ظلم را پوشانده بود، دینی که با قطره قطره خون شهدای بدر و احد و خیبر ایجاد شده و با صبوری و شجاعتهای امیر المومنین علیه‌السلام رشد کرده بود، در آستانه سقوط بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">می‌توانست سکوت کند، می‌توانست بیعت صوری و ظاهری داشته باشد، می‌توانست مدینه را ترک کرده و به مکانی دورتر از دسترس یزیدیان برود، می‌توانست حکومت منطقه خاصی را انتخاب کرده و با یزید مصالحه کند و در همه این صورتها حضرت اهل بهشت بود چرا که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود بود:<br style="box-sizing: border-box;">«حسن و حسین علیهما‌السلام امام‌ هستند چه قیام کنند و چه بنشینند و دست از قیام بکشند آن دو سرور جوانان اهل بهشت هستند».[1]<br style="box-sizing: border-box;">اما سید و سالار شهیدان این انحراف را با قطره‌های خونش از بین برد و از شعائر الهی دفاع کرده و با نهضت عاشورایی خود، مسیر هدایت بخش دین را تا ظهور منجی ترسیم کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا امام حسین علیه‌السلام با این که گزینه‌های فوق بر سر راهش وجود داشت به صحرای کربلا رفته و با آن مصیبت بسیار به شهادت رسیدند و اهل بیت مکرمش به اسارت رفتند؟ چرا از گزینه‌های فوق استفاده نکردند تا جانشان حفظ شود؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">اهداف امام حسین در نهضت عاشورا</strong></span>:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">1-حمایت از دین</strong></span>:<br style="box-sizing: border-box;">زمانی که جهل و نادانی تمام دنیا را فرا گرفته بود و اعراب وضع خطرناک‌تری داشتند و به راحتی دختران را زنده به گور کرده و بر سر مسائل پست و ناچیز همدیگر را می‌کشتند، خداوند آخرین پیامبر خود را به سوی آنان مبعوث کرد تا دستوراتش را که از آن به دین تعبیر می‌شود بین آنان منتشر کرده و آنان را به راه راست هدایت نماید، رسول خدا در طول 23 سال از عمر شریفش شب و روز تلاش کرد و تمام دستوراتی که برای زندگی سعادت بخش لازم است به آنان آموزش داد و برای دفاع از دین خدا جنگهای بسیاری را به جان خرید و با دشمنان مبارزه کرد و پس از آن حضرت علی علیه‌السلام نیز تمام عمرش را در دفاع از دین خدا سپری کرد و پس از آن امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز بخشی از عمرش را در جنگ با دشمنان دین بود و بخش دیگر را نیز در صلح، از دین مراقبت کرد، اما زمانی که یزید بر خلاف صلح امام حسن مجتبی علیه‌السلام به حکومت رسید اصل و اساس دین را در خطر قرار داد، او علنا شراب می‌خورد و با سگ و میمون بازی می‌کرد و با این اعمال، امت رسول خدا را به انحراف از دین کشیده بود، حضرت برای اصلاح دین قیام کرد و قبل از خروج از مکه در ضمن وصیتی که تحویل محمد حنفیه داد، نوشت:<br style="box-sizing: border-box;">«من از روی خودخواهی، خوش‌گذرانی و یا برای&nbsp; فساد و ستمگری قیام نکردم، بلکه قیام من بری اصلاح در امّت جدّم می‌باشد».[2]<br style="box-sizing: border-box;">امام که به دعوت مردم کوفه به سمت عراق حرکت کرد در مسیری به نام کربلا محاصره شده و بین قبول بیعت با یزید و جانفشانی در راه خدا و حفظ دین، گزینه شهادت را انتخاب کرده و در جنگ نیز با همین شعار لشکریانش را روحیه می‌داده و به مبارزه و مقاومت دعوت می‌کرد و می‌فرمود:<br style="box-sizing: border-box;">«اینک این درهای گشوده بهشت و نهرهای جاری و پیوسته آن و میوه‌ها و قصرهای بهشتی است و این هم پیامبر خدا شهیدان که در رکاب او به خون غلتیدند، و اینک پدر و مادرم نیز چشم به راه شمایند و مشتاق دیدارتان! پس از دین خدا حمایت کنید و از حرم رسول خدا دفاع کنید».[3]<br style="box-sizing: border-box;">حضرت با تمام جودش حاضر بود از دین خدا دفاع نماید و این عشق و علاقه را در رجز خوانیهای خود ابراز می‌کرد و می‌فرمود:<br style="box-sizing: border-box;">«اگر دین محمّد جز با شهادت من و رسوایى دشمن استوار نمى‏‌شود، اى شمشیرها مرا دریابید».[4]</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">2- احیای شعائر دین</strong></span>:<br style="box-sizing: border-box;">شعائر اللّه که به معنای نشانه‏‌هاى پروردگار است، شامل سر فصلهاى آئین الهى و برنامه‏‌هاى کلى و آنچه در نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است، می‌باشد که امر به معروف و نهی از منکر از جمله شعائر الهی است که خداوند آن را کنار ایمان به ذات اقدسش قرار داده و می‌فرماید:<br style="box-sizing: border-box;">«کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران/110] شما بهترین امتى بودید که به سود انسانها آفریده شده‌‏اند چه اینکه امر به معروف و نهى از منکر مى‏‌کنید و به خدا ایمان دارید».<br style="box-sizing: border-box;">این واجب الهی که باعث رشد و شکوفایی سایر احکام دین است، در زمان امام حسین علیه‌السلام تعطیل شده بود و مردمِ عافیت طلب چشمشان را بر روی بدعتها و کج رویها بسته بودند و در مقابل آنها ساکت بودند امام برای زنده کردن این فریضه مهم حرکت کرد و در شروع حرکت فرمود:<br style="box-sizing: border-box;">«من از روی خودخواهی، خوش‌گذرانی و یا برای فساد و ستمگری قیام نکردم... بلکه من می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم».[5]<br style="box-sizing: border-box;">از دیگر شعائری که در زمان امام حسین علیه‌السلام دستخوش فراموشی و تغییرات بسیار شده بود فریضه نماز بود، که خداوند در آیات بسیار از قرآن کریم به آن اشاره کرده است و می‌فرماید:<br style="box-sizing: border-box;">«حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتینَ [بقره/238] در انجام همه نمازها، به خصوص نماز وسطى [نماز ظهر] کوشا باشید! و از روى خضوع و اطاعت، براى خدا بپاخیزید!».<br style="box-sizing: border-box;">نماز که خود دارای قوانین الهی است که رسول خدا آنها را بیان و اجرا کرده بود با انحرافات خلفاء و فرماندارن آن در حال تغییر بود به طوری که مسلمانان به پیروی از دین خدا و سنّت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله هنگام انجام فریضه حج، به جای نمازهای چهار رکعتی در سرزمین منی دو رکعت نماز می‌گزاردند، ولی عثمان یک سال، تصمیم گرفت نمازهای چهار رکعتی را تمام بخواند و از آن پس بنی امیه، به جای پیروی از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله از عثمان پیروی کردند.[6]<br style="box-sizing: border-box;">ولید بن عقبه، والی عثمان در کوفه، مردی فاسق و عیاش و شرابخوار بود، شبی پس از عیاشی برای گزاردن نماز صبح به مسجد رفت؛ زیرا شخص والی امام جماعت نیز بود، در آن روز، او به جای دو رکعت، چهار رکعت به جای آورد و در نماز به جای قرآن اشعار عاشقانه خواند. پس از نماز رو به مردم کرد و گفت: اگر می‌خواهید بیش از این برایتان بخوانم!...».[7]<br style="box-sizing: border-box;">اما امام در شب عاشورا که دشمن قصد حمله را داشت فرصتی گرفت تا نماز را به جای آورد و بار دیگر با خداوند در قالب نماز سخن بگوید و خطاب به قمر بنی هاشم فرمود:<br style="box-sizing: border-box;">«از این گروه بخواه تا نبرد را به فردا بیندازند و امشب به تأخیر افتد، باشد که به نماز و دعا و استغفار بپردازیم، خدا می‌داند که من پیوسته علاقه به نماز و تلاوت آیات الهی داشته‌ام».[8]<br style="box-sizing: border-box;">در روز عاشورا نیز امام در سخت‌ترین شرایط جنگ و در حالی که تیر همچون باران به سمت او و یارانش روانه بود نماز را اقامه کرد و در حق شخصی که آن را یادآوری کرده بود دعا کرد.[9]</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">امید است همه عاشقان امام نیز به حضرت اقتداء کرده و با تمام وجود از دین خدا دفاع کنند و با انجام امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز از شعائر الهی دفاع کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">—------------------------------------—<br style="box-sizing: border-box;">پی نوشت‌ها:<br style="box-sizing: border-box;">[1]. « و ابناها سیّدا شباب أهل الجنّة، و إنّهما إمامان قاما أو قعدا..» بحرانی، سید هاشم، الإنصاف فى النص على الأئم، چاپ دوم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1387ش، ص 207.<br style="box-sizing: border-box;">[2]. «إِنّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لا بَطَرًا وَ لا مُفْسِدًا وَ لا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی» مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ گوناگون، انتشارات اسلامیه، تهران، ج ‏44، ص 330.<br style="box-sizing: border-box;">[3]. «یا أصحابی! ان هذه الجنة قد فتحت أبوابها، و اتصلت أنهارها، و أینعت ثمارها، و زینت قصورها، و تألفت ولدانها و حورها، و هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الشهداء الذین قتلوا معه و أبی و أمی یتوقعون قدومکم و یتباشرون بکم، و هم مشتاقون الیکم، فحاموا عن دین الله، و ذبوا عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» جمعی از محققان پژوهشکده باقرالعلوم، موسوعه کلمات الامام الحسین، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1382ش، ص 445.<br style="box-sizing: border-box;">[4]. «إنْ کَانَ دینُ مُحَمَّدٍ لَمْ یَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلی یا سُیُوفُ خُذینی‏» عاملی، سید محسن امین، اعیان الشیعة، انتشارات دارالتعارف، بیروت، 1421ق، ج 1، ص 581.<br style="box-sizing: border-box;">[5]. اِنّی ما خَرَجتُ اَشِراً و لا بَطِراً و لا مُفسِداً و لا ظالِماً،.... اُریدُ اَن آمُرَ بِالمَعرُوفِ و اَنهی عَنِ المنکَرِ» مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ گوناگون، انتشارات اسلامیه، تهران، ج ‏44، ص 330.<br style="box-sizing: border-box;">[6]. «صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقِیلَ ذَلِکَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِمِنًى رَکْعَتَیْنِ وَ صَلَّیْتُ مَعَ أَبِی بَکْرٍ بِمِنًى رَکْعَتَیْنِ وَ صَلَّیْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَکْعَتَیْنِ فَلَیْتَ حَظِّی مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ...» سید ابن طاووس، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، چاپ اول، انتشارات خیام، قم، 1400ق، ج ‏2، ص 490.<br style="box-sizing: border-box;">[7]. «صلى الولید بن عقبة بأهل الکوفة صلاة الصبح أربع رکعات ، ثم التفت إلیهم ، فقال : أزیدکم؟!» محمد باقر، بحار الانوار، چاپ گوناگون، انتشارات اسلامیه، تهران، ج 31، ص 153.<br style="box-sizing: border-box;">[8]. «لَعَلَّنا نُصَلّی لِرَبّنا اللَّیلَهَ وَ نَدعوُهُ و نَستَغفِرهُ فَهُو یَعلَمُ اَنی کُنتُ اُحِبُّ الصَّلاهَ لهُ وَ تَلاوَهَ کِتابِهِ وَ کَثرَهَ الدُّعاء وَ الاستغفارَ» همان مدرک قبلی ج 44، ص 392.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">[9]. «فرفع الحسین رأسه إلى السماء و قال ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین نعم هذا أول وقتها ثم قال سلوهم أن یکفوا عنا حتى نصلی» نجفی، محمد جواد، زندگانى حضرت امام حسین علیه السلام، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، تهران، 1364ش، ص: 35.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">منبع: معاونت تبلیغ حوزه های علمیه</p> text/html 2020-03-21T18:26:33+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارانشب سکوت خلوت غارحراشکست http://mamj.mihanblog.com/post/7814 <blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: iraniansans; padding: 0px 40px; margin: 0px 0px 20px; border-left: 0px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">آن شب سكوت خلوت غار حرا شكست<br style="box-sizing: border-box;">با آن شكست، قامت لات و عزا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">آمد به گوش ختم رسولان ندا بخوان<br style="box-sizing: border-box;">مُهر سكوت لعل بشر زان ندا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">با خواندن نخوانده الفبا طلسم جهل<br style="box-sizing: border-box;">در سرزمین ركن و مقام عصا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">آدم به باغ خلد خدا را سپاس گفت<br style="box-sizing: border-box;">تا سد ظلم و فقر به ام‌القرا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">نوح نبى به ساحل رحمت رسید و خورد<br style="box-sizing: border-box;">طوفان به پاس حرمت خیرالورا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">بر تخت گل نشست در آتش خلیل حق<br style="box-sizing: border-box;">تا ختم‌الانبیا گل لبخند را شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">عیسى مسیح مُهر نبوت به او سپرد<br style="box-sizing: border-box;">زیرا كه نیست دین ورا تا جزا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">آمد برون ز غار حرا میر كائنات<br style="box-sizing: border-box;">آن سان كه جام خنده باد صبا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">در خانه رفت و دید خدیجه كه مى‌دهد<br style="box-sizing: border-box;">از بوى خویش مُشک غزال ختا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">بر دور خویش كهنه گلیمى گرفت و خفت<br style="box-sizing: border-box;">آمد ندا كه داد به خوابش ندا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">یا «ایها المدثر»ش آمد به گوش و گفت<br style="box-sizing: border-box;">باید كه سد درد ز هر بینوا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">قانون مرگ زنده به گوران به گوركن<br style="box-sizing: border-box;">كز مرگ دختران نرسد بر بقا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">آماده بهر گفتن تكبیر كن بلال<br style="box-sizing: border-box;">چون مى‌دهد به معركه خصم دغا شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">اینک به خلق دعوت خود آشكار كن<br style="box-sizing: border-box;">هرگز نمى‌خورد به جهان دین ما شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">برخیز و بت شكن كه على دستیار توست<br style="box-sizing: border-box;">كز بت نمى‌خورد على مرتضى شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">طعن ابى لهب نكند رنجه خاطرت<br style="box-sizing: border-box;">كو مى‌خورد ز آیه «تبت یدا» شكست</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 128); padding: 0px 15px; font-style: italic; border-style: solid; border-color: rgba(128, 128, 128, 0.5); border-image: initial; border-width: 0px 5px; text-align: center;">«ژولیده» گفت از اثر وحى ذات حق<br style="box-sizing: border-box;">آن سكوت خلوت غار حرا شكست</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; font-family: iraniansans; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 16px; text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-215621" src="https://arga-mag.com/file/img/2018/04/Poetry-about-Prophet-Muhammad-6.jpg" alt="شعر در مورد حضرت محمد " width="400" height="529" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 5px;"></p> text/html 2020-03-21T14:50:44+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارمبعث پیامبررسول اکرم.ص. http://mamj.mihanblog.com/post/7813 <p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">عید نجـات عـالم خلقـت مبارک است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">آوای وحـی و لیلـۀ بعثـت مبارک است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">عیـد نـزول سـورۀ اقـرأ بـه عقـل کل</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ریحانه‌های زنده نهان گشته زیر خاک</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">عیـد حیات، عیـد ولادت مبارک است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">عیـد نـزول وحـی الهی به احمد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">جان در طبق نهید که عید محمّد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">آوای وحی می‌رسد از شش جهت به گوش</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بر قلب‌های مرده دمد روح از این سروش</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">از سنگ‌هــای غـار حـرا آیـد ایـن نـدا</span></strong><strong><span dir="ltr" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">:</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">فریاد بی‌صدای خـدا تا بـه کی خموش؟</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخوان! بخوان! که خدا گویدت بخوان</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! و ربک ای همـه سر تا قدم خروش</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخوان! که قلب بشر بی‌قرار توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">فصـل خـزان گذشت؛ طلوع بهار توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخوان! که نور نبوت دمیده است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اضرب گذشت؛ نوبت اقرأ رسیده است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخـوان! بخوان! که خداوندگار تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بهر نجات خلق، تـو را برگزیـده است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخوان! که پیش‌تر از خلقت وجود</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ذات خـدا پیامبــرت آفریــده اسـت</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اقرأ! بخوان! که از همگان دلبری کنی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">مــا کبریـایـی و تـو پیــام‌آوری کنی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بنگر به کعبه ذکر بتـان یامحمّد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">فریاد بی‌صـدای جهـان یامحمّد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">خورشید و ماه و قطره و دریا و کوه و دشت</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">با هم ندایشـان همگان یامحمّد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">آوای اولیـای خــدا تـا خـدا خـداست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">هر لحظه با هزار زبان یامحمّـد است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">در پهن ‌دشت ملک خـدا انقلاب کن</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">با دست ما تو بتکده‌ها را خراب کن</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ای کل وحی، در نفـس جان‌فـزای تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">دیگر بـه تخته‌سنگ حرا نیست جـای تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ما کرده‌ایم اراده که تا حشر، سرکشان</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">سـر آورند یکسـره بر خـاک پـای تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ما کرده‌ایم اراده کـه بـر قلـۀ کمـال</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">باشـد در اهتــزاز، همیشـه لـوای تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ای بت‌شکن که هست سر بت شکستنت</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">دسـت علـی بـود تبـر بـت شکـستنت</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تو پیش‌تر ز خلق و پس از خلق، رهبری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">هـم اولیـن رسـول هم آخـر پیمبری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">پیغمبری به نام تو گردید ختم و بس</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">با آن کــه از تمـام پیـام‌آوران سری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">از آدم و خلیل و کلیم و مسیح و نوح</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ای برتـرین سفیـر الهـی تـو برتری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تا روز حشـر، زنـدۀ جاوید، دین توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">قرآن کتاب توست، علی جانشین توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">یاری که هست بـر تو برادر فقط علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">پیروز بـدر و خنـدق و خیبر فقط علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">شهـر بــزرگ علـم الـهـی فقــط تویـی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">این شهـر را دری‌ست که این در فقط علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">شمشیـرِ حـق و شیـر خروشـان توست او</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اعلام کن به خلق که حیدر فقط علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تو جان جان عالمی و جان تو علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">مـا حافظ توایم و نگهبان تو علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">امـروز، اوج قلـۀ هستـی سریـر توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">خورشید بر فراز فلک سر به زیر توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تـا دیـن زنـدۀ تـو نمیــرد نوشتـه‌ایم</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">غـار حـرا مقدمـه‌ای بـر غدیر توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تـو شهریـار عالـم امکـان محمّــدی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">حکم صریح ماست که حیدر وزیر توست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">این نکته در صحیفه وحی تو خواندنی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بعثت اگـر غدیـر نباشـد نمانــدنی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">برخیـز تــا ابـوذر و سلمـان بپروری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">مقــداد در تجلــی قــرآن بپـروری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">در روزگار تیرگی و جهل و خودسری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اسـلام آوری و مسلمــان بپــروری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">برخیز تا به خُلق خوش و ذوالفقار عدل</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">در سینه‌هـا محبت و ایمـان بپروری</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">فرق صنم بکوب و سخن از صمد بگو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">سنگت اگـر زننـد سپـر شـو احد بگو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">باید رها خلایق از این خودسری شوند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">رو سوی حق کنند و ز باطل بری شوند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">باید کلاف جان همه گیرند روی دست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بازار یوسفـی چـو تـو را مشتری شوند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تا مکتب تـو زنـده بمـاند چـو نـام تو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">بایـد تمـام امـت تـو حیـدری شـوند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">آغاز کار تو همه نور و هدایت است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">اما کمال مکتب تو در ولایت است</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تو آفتاب و نور جهان‌گسترت علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تو خود پیمبری و پیـام‌آورت علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">حتـی اگـر تمـام جهان دشمنت شوند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ما یاور توایم و همه لشکرت علی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">با آن که هست بر سر دستت کتاب وحی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">قـرآن ناشنـاختۀ دیگـرت علــی‌ست</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">هرجا دلت گرفت سخن با علی بگو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">حتی به جنگ بدر و احد یاعلی بگو</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ای روی حق جمال منیر تو یاعلی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">ای قلـۀ کمــال سریــر تو یاعلی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">تنهـا نه در صحابـه کـه در جمـع انبیا</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">هرگز کسی نبوده نظیر تو یـاعلی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">مـا از طریـق تـو بـه محمّد رسیده‌ایم</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">غار حرای ماست غدیر تو یـاعلی</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">روز نخست تـا کـه ولـی آفریده شد</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span dir="ltr" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">“</span></strong><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;">میثم” هم از برای علی آفریده شد</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong><span lang="AR-SA" arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt;"></span></strong>&nbsp;</p> text/html 2020-03-20T20:16:20+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارسال نوشهادت امام کاظم.ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7812 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">مجتبی دسترنج</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">شد سال ما تحویل با موسی بن جعفر<br style="box-sizing: border-box;">با ذکر یا مظلوم، یا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">امسال لطفش شامل حال گدا شد<br style="box-sizing: border-box;">گویند چون شاه و گدا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">با هفت سینِ دل عجین شد نام نیکوش<br style="box-sizing: border-box;">آن سرور و سالار ما موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">دستِ گدایان را بگیرد از روی مهر<br style="box-sizing: border-box;">در هر خطر، در هر بلا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">با روضه اَش آغاز شد یک سال دیگر،<br style="box-sizing: border-box;">تا که کند الطاف ها موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">باب الحوائج، کاظمِ آل محمد<br style="box-sizing: border-box;">آن بنده ی خوب خدا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">فرزندِ زهرا، وارث حقِ ولایت<br style="box-sizing: border-box;">موسای طورِ مرتضی، موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">از کاظمین اَش عطر آل الله آید<br style="box-sizing: border-box;">هم مشهد است و کربلا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">در کُنج زندان عاقبت گردید مسموم<br style="box-sizing: border-box;">شد ناله اَش واویلتا، موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">از جور زندانبان ندارد جای سالم،<br style="box-sizing: border-box;">اُفتاده گر حالا زِ پا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">از دوریِ معصومه اَش دِق کرد آخِر<br style="box-sizing: border-box;">بی تاب شد دور از رضا موسی بن جعفر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">بر روی تختِ در تنش تشییع گردید<br style="box-sizing: border-box;">ای"ملتمس"کُن ناله، وا موسی بن جعفر..</p> text/html 2020-03-19T17:24:57+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی مصادف شدن عیدنوروزبشهادت امام کاظم( علیه السلام) http://mamj.mihanblog.com/post/7811 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 28px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding-left: 10px; margin-left: 10px;"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 400; padding: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/7288763/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%B9-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(154, 0, 0); outline: 0px; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 28px; display: block; text-decoration-line: none !important;">مصادف شدن عید نوروز با شهادت امام موسی کاظم (ع) چه پیامی را در پی دارد؟</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: IRANSans;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 14px !important; line-height: 24px !important; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">عید امسال، چون مقارن با شهادت موسی بن جعفر علیهماالسلام پدر امام رضا علیه السلام است، باید در کنار شادی و تبریک، نسبت به ساحت مقدس آن حضرت نیز کمال احترام را داشته باشیم</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 25px; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box;"><img class="news_corner_image img-responsive2" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/12/29/11579205_487.jpg" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 300px; margin-right: 10px; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box;">&nbsp;در آستانه سال نو هستیم، ولی به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به پیشنهاد وزارت بهداشت، این عید با عید سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. از عدم زیارت مشاهد متبرکه و دید و بازدید‌ها گرفته، تا منع گشت و گذار در طبیعت و مسافرت. در این شرایط غم و اندوه مردم را فرا گرفته و بدنبال جایگزینی هستند تا بتوانند آن کمبود‌ها را جبران کرده و دل خود را آرام کنند. برای یافتن راهکاری درست، این سوال را با حجت‌الاسلام محمود ابوالقاسمی، کارشناس مسائل دینی در میان گذاشتیم تا راه‌های برون‌رفت از این غم و اندوه را بیان کنند.</p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">روز اول سال نو مصادف با شهادت امام کاظم (علیه‌السلام) است. چه توصیه‌ای برای این روز دارید؟</span><br style="box-sizing: border-box;">نقل شده دو نفر به بهانه مباحثه علمی هر روز قرار داشتند و می‌دیدند در آن طرف دیگر هم هر روز فردی می‌نشست و به دیوار روبرویش خیره می‌شد. به او گفتند چرا وقت خود را بیهوده تلف می‌کنی بیا و با ما مباحثه علمی کن.</p><p style="box-sizing: border-box;">آن فرد گفت من وقتم را تلف نمی‌کنم در پشت آن دیوار، ساختمانی است که امام موسی کاظم (ع) زندانی هستند. هر روز در اینجا می‌نشینم و فکر می‌کنم که چگونه می‌توانم امام را از حبس نجات دهم.</p><p style="box-sizing: border-box;">ما هم امروز متوجه امام زمان (عج) شویم و فکر کنیم که با چه کار‌هایی می‌توانیم امام را از پس پرده غیبت بیرون آوریم.</p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">بسیاری از مردم مقید هستند که سال نو را در حرم‌های ائمه و امامزادگان (علیهم‌السلام) آغاز کنند. در شرایط امسال چه جایگزینی برای مردم معرفی می‌کنید؟</span><br style="box-sizing: border-box;">برای پاسخ به این سوال روایتی را بیان می‌کنم. روزی حمران بن اعین یکی از شاگردان و اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) به امام عرض کرد: وقتی خدمت شما هستم حالم خوب است و نشاط دارم و دوست دارم آدم خوبی باشم، ولی وقتی از خدمت شما می‌روم حالم تغییر می‌کند. آیا در من عیب و نقصی وجود دارد؟ امام باقر (علیه‌السلام) پاسخ این سوال را با نقلی از پیامبر اکرم (ص) جواب دادند، فرمودند که عده‌ای از پیامبر اکرم (ص) همین سوال را کردند. پیامبر (ص) فرمودند: اگر همین حالی که وقتی پیش ما هستید را زمانی که نزد ما نیستید، ادامه دهید، یعنی دائم احساس کنید که در محضر ما هستید نه تنها این حالت همیشه با شما خواهد بود، بلکه اثرات بسیاری در زندگی خود را تجربه خواهید کرد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">هر سال بسیاری از مردم به حرم امام رضا (ع)، حرم امام حسین (ع) و حرم امامزادگان می‌رفتند امسال که به علت تدابیر بهداشتی این اتفاق نیافتاده و جسمشان در آن اماکن نیست؛ می‌توانند محضرشان را درک کنند یعنی با پای دل به حرم‌های ایشان بروند و در هر مکانی که هستند، احساس حضور در محضر امام را داشته باشند.</p><p style="box-sizing: border-box;">مانند اویس قرنی، همه می‌دانیم که محل سکونتش در یمن بوده، ولی با دلش نزد پیامبر (ص) بود. پیامبر خدا (ص) می‌فرمودند من بوی خدای مهربان را از جانب یمن احساس می‌کنم؛ چون اویس احساس حضور داشت و دائما خودش را در محضر پیامبر (ص) می‌دانست. به تعبیر ما دلش با پیامبر (ص) بود.</p><p style="box-sizing: border-box;">البته که وقتی به حرم امام مشرف می‌شویم هم، به میزانی که حواسمان به امام است و ایشان را حس می‌کنیم، بهره می‌بریم. اثر و بهره از زیارت امام با تماس جسم مادی نیست کما اینکه بسیاری جسم‌شان پیش امام بود، ولی در پی آن بودند که چگونه به او لطمه بزنند.</p><p style="box-sizing: border-box;">اگر کسی به حرم برود وقتی دلش پیش امام (ع) نباشد و احساس حضور نداشته باشد بهره کمتری می‌برد نسبت به کسی که با فاصله مکانی نسبت به مولا هست، ولی خود را در محضر ایشان می‌داند. البته به این معنا نیست که به حرم نرویم بلکه دستور داریم با جسم مادی خود را به حرم ائمه نزدیک کنیم، چون از مشغله‌های مادی خودمان را رها می‌کنیم و فرصت بیشتری برای درک محضر خواهیم داشت.</p><p style="box-sizing: border-box;">در فراز آخر دعای تحویل سال "حول حالنا الی احسن الحال" اگر توجه کنیم سوالی پیش می‌آید که حالمان چه موقع بهترین حال می‌شود؟ مگر نه اینکه زمان ظهور امام، بشر بهترین حال را دارد در واقع معنای دعای هنگام تحویل سال همان "عجل لولیک الفرج" است</p><p style="box-sizing: border-box;">خیلی اوقات با خود می‌گویم اگر به زیارت امام مشرف می‌شدی، اگر وقت غذا، خواب و امورات معمول زندگی را کنار بگذاری چه میزان وقت خود را در حرم امام صرف می‌کردی؟ حالا همان میزان بلکه نیمی از آن را که مشرف نشدی، برای توجه به امام صرف کن و احساس کن در حرم امام هستی هر چند وقتی این احساس درست است که در رفتار تو اثر بگذارد و هر رفتاری که شایسته محضر مولا نیست را انجام ندهی.</p><p style="box-sizing: border-box;">این خود را در محضر امام دیدن و با پای دل به زیارت رفتن، گوهر و درّ گرانبهایی است که ریشه در اعتقادات شیعه دارد؛ که هم شدنی و هم شیرین و لذت‌بخش و تاثیرگذار است و مقدمه‌ای می‌شود که این حس در محضر امام بودن را ادامه داده و برکاتش حس کنیم که بسیار قیمتی است.</p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">آیا در مورد امام زمان (عج) هم می‌شود چنین نگاهی داشت؟</span><br style="box-sizing: border-box;">بله برای همه حضرات این معنا صادق است مخصوصا درباره امام زمان (عج). اگر سعی کنیم خود را در محضر امام زمان (عج) ببینیم منظور خیلی از آیات و روایات را بهتر متوجه می‌شویم.</p><p style="box-sizing: border-box;">مثلا دعای تحویل سال را همه می‌خوانند، اما چقدر به آن توجه می‌شود؟ در فراز آخر این دعا "حول حالنا الی احسن الحال" اگر توجه کنیم سوالی پیش می‌آید که حالمان چه موقع بهترین حال می‌شود؟ مگر نه اینکه زمان ظهور مولا، بشر بهترین حال را دارد در واقع معنای دعای هنگام تحویل سال همان "عجل لولیک الفرج" است.</p><p style="box-sizing: border-box;">امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند نوروز ما را به یاد ظهور امام زمان (عج) می‌اندازد. وقتی که زمین سرسبز شده و طبیعت زنده می‌شود مشابه زمان ظهور است که زمین گنج‌های خود را برون می‌ریزد و و با ظهور آقا، عالم و آدم طعم زنده بودن را می‌چشند.<br style="box-sizing: border-box;">وقتی به حرم امام مشرف می‌شویم هم، به میزانی که حواسمان به امام است و ایشان را حس می‌کنیم، بهره می‌بریم. اثر و بهره از زیارت امام با تماس جسم مادی نیست کما اینکه بسیاری جسم‌شان پیش امام بود، ولی در پی آن بودند که چگونه به او لطمه بزنند</p><p style="box-sizing: border-box;">البته امسال که با هجمه این ویروس زندگی مردم مختل شده در محضر امام بودن، طعم مضاعفی پیدا می‌کند. امام زمان (عج) می‌فرمایند: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم؛ ما شما را به حال خود وا نمی‌گذاریم و شما را فراموش نمی‌کنیم وگرنه دشمنان به طرق مختلف شما را از بین خواهند برد.</p><p style="box-sizing: border-box;">امسال دعا برای فرج مولا برای دوستان قیمت بیشتری پیدا می‌کند، چون امام زمان (عج) خود توصیه فرمودند:<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;أَکْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِکَ فَرَجُکُم‏...</span>؛ برای فرج من بسیار دعا کنید که باعث می‌شود مشکلات خودتان حل شود؛ و مشکل امروز جامعه بشری هم با توجه به امام که مقدمه همراهی با اوست ان شاء الله برطرف خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box;">منبع: تبیان</p></div> text/html 2020-03-17T19:15:17+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی چهل حدیث ازامام کاظم.ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7810 <div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">به گزارش خبرنگار<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://www.yjc.ir/fa/art/52" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">حوزه قرآن و عترت</a>&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/art" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛</a></span>حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشهور به امام موسی کاظم علیه السلام امام هفتم شیعیان در بیستم ماه ذی الحجه سال ۱۲۸ هجری قمری، در قریه ابواء (میان مکه و مدینه) دیده به دنیای ما گشود. پدر محبت بزرگوارشان امام جعفر صادق (ع)، امام ششم شیعیان است. القاب و کنیه امام موسی کاظم(ع) مهم ترین و معروف ترین لقب امام موسی کاظم علیه السلام ، «کاظم» است و کاظم یعنی فرو خورنده خشم و غضب. از دیگر القاب آن حضرت می توان به عالم، صالح، باب الحوائج، صابر، امین و زین المجتهدین اشاره کرد. مهم ترین کنیه آن حضرت عبدصالح و ابوالحسن می باشد که در میان اهل حدیث به ابوالحسن اول معروف است.</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/8/8564027_396.jpg" alt="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" width="520" height="347" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></div><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱. مَن لَم یجِد لِلاساءَةِ مَضَضّا لَم یکن عِندَهُ لِلاِحسانِ مَوقعٌ<br style="box-sizing: border-box;">کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحارالانوار، جلد ۷۸، ص. ۳۳۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲. مَن دَعا قَبلَ الثَّناءِ عَلَی الله و الصَّلاهِ عَلَی النَّبِی (صلی الله علیه وآله) کَانَ کَمَن رَمی بِسَهمٍ بِلا وَتر<br style="box-sizing: border-box;">هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا کند، چون کسی است که بی زه کمان کشد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۲۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳. أوشَک دَعوَةً وَ أسرَعُ إجابَةُ دُعاءُ المَرءِ لاِخیهِ بِظَهرِ الغَیبِ<br style="box-sizing: border-box;">دعایی که بیشتر امید اجابت آن می‌رود و زودتر به اجابت می‌رسد، دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">اصول کافی، ج. ۱، ص. ۵۲،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۴. مَن أرادَ أن یکنَ أقوَی النّاسِ فَلیتَوکل عَلی الله<br style="box-sizing: border-box;">هر که می‌خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحار الانوار، ج. ۷، ص. ۱۴۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۵. أفضَلُ العِبادَةِ بَعدِ المَعرِفَةِ إِنتِظارُ الفَرَجِ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۰۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۶. مَلْعُونٌ مَنْ اغْتابَ أخاهُ<br style="box-sizing: border-box;">ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحار الأنوار، ج. ۷۴، ص. ۲۳۲،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۷. رَجُلٌ مِنْ أهْلِ قُمَ یَدْعوُ النّاسَ إلَی الحَقِّ، یَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الحَدیدِ<br style="box-sizing: border-box;">مردی از قم، مردم را به حق فرا می‌خواند و گروهی، چون پاره‌های آهن [استوار]، پیرامون او گرد می‌آیند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحارالأنوار، ج. ۵۷، ص. ۲۱۶،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۸. تَفَقَّهوا فی دینِ الله فإنَّ الفقه مفتاحُ البَصیرة، وتَمامُ العِبادة و السّببُ إلی المنازل الرفیعة و الرُّتبِ الجَلیلة فی الدین و الدنیا، و فَضلُ الفَقیه علی العابد کَفَضلِ الشمسِ علی الکواکب و مَن لَم یَتَفَقَّه فی دینهِ لَم یَرضَ اللهُ لهُ عملاً<br style="box-sizing: border-box;">در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، کلید بصیرت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقام‌های والا و مراتب شکوهمند در امور دین ودنیاست؛ و برتری فقیه بر عابد، مانند آفتاب است بر کواکب، و کسی که در دینش فهم ِعمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او نپسندد. (برای خواندن انواع احادیث به سایت تالاب مراجعه نمایید)</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول ص. ۴۱۰،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۹. مَنِ استَوى‏ یوماهُ فَهُوَ مَغبُونٌ<br style="box-sizing: border-box;">هر کسى که دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحار الأنوار، ج. ۷۸، ص. ۳۲۶، ح. ۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۰. لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِبْ نَفسَهُ فی کُلِّ یَومٍ فَإنْ عَمِلَ حَسَناً استَزادَ اللهَ و إنْ عَمِلَ سیّئاً اسْتَغفَرَ اللهَ مِنهُ و تابَ اِلَیهِ<br style="box-sizing: border-box;">از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، واگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">اصول کافی ج. ۴ ص. ۱۹۱،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/8/8564031_252.jpg" alt="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" width="520" height="390" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۱. قِلَّهُ المَنطِق حُکمٌ عَظِیم، فَعَلَیکُم بِالصُّمتِ<br style="box-sizing: border-box;">بر شما باد به خموشی که کم گویی، حکمت بزرگی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحاالانوار، ج. ۷۸، ص. ۳۲۱،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۲. مَن اَحزَنَ والدَیهِ فَقَد عَقهُما<br style="box-sizing: border-box;">هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۲۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۳. مَا مِن شَیءٍ تَراهُ عَینَاک إلّا وَ فِیه مَوعِظَه<br style="box-sizing: border-box;">چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحاالانوار، ج. ۷۸، ص. ۳۱۹،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۴. وَاللّه‏ِ ما اُعطِىَ مُومِنُ قَطَّ خَیرَ الدُّنیا وَالآخِرَةِ، اِلاّ بِحُسنِ ظَنِّهِ بِاللّه‏ِ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجائِهِ لَهُ وَ حُسنِ خُلقِهِ وَالکفِّ عَنِ اغتیاب المُؤمِنینَ<br style="box-sizing: border-box;">به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنى ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدوارى او به خدا و خوش اخلاقى اش و خوددارى از غیبت مؤمنان.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحارالأنوار، ج. ۶، ص. ۲۸، ح. ۲۹،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۵. إنَّ الحَرامَ لا یُنمى‏ وإن نُمِىَ لا یُبارَکُ فیهِ<br style="box-sizing: border-box;">مال حرام افزون نمى‏گردد و اگر هم افزون گردد برکت نمى‏یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">الکافى، ج. ۵، ۱۲۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۶. مَنِ اقتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِیَت عَلَیهِ النِّعمَةُ ومَن بَذَّرَ وأسرَفَ زالَت عَنهُ النِّعمَةُ<br style="box-sizing: border-box;">هرکه میانه‏روى کند و قناعت ورزد، نعمت بر او بپاید و هر که بى‏جا مصرف نماید و زیاده‏روى کند، نعمتش زوال یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‏العقول، ص. ۴۰۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۷. لِکُلِّ شَیءٍ دَلِیلٌ وَ دَلیلُ العَاقِل التَّفَکُّر، وَ دَلیلُ التَّفکُّرِ الصُمت&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۰۶،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۸. طوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اُولئِکَ هُمُ المُقَرَّبونَ یَومَ القیامَةِ<br style="box-sizing: border-box;">خوشا به حال اصلاح‏کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت‏اند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۳۹۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۱۹. إنَّ العاقِلَ لایَکذِبُ و إن کانَ فیهِ هَواهُ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">خردمند دروغ نمى‏گوید، اگرچه میل او در آن باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۳۹۱،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۰. اللّهَ جَلَّ وعَزَّ یُبغِضُ العَبدَ النَّوّامَ الفارِغَ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">خداوند عزّوجلّ، بنده خواب آلوده بیکار را دشمن دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">الکافی: ج. ۵، ص. ۸۴، ح. ۲،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/8/8564032_346.jpg" alt="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" width="520" height="293" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۱. مُجَالِسَه أَهلِ الدِّینِ شَرَفُ الدَّنیَا وَ الاخِرَه<br style="box-sizing: border-box;">همنشینی با اهل دین، شرف دنیا و آخرت است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۲۰،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۲. مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ یُمنٌ وَ بَرَکَةٌ وَ رُشدٌ وَ تَوفیقٌ مِنَ اللّه<br style="box-sizing: border-box;">مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۳۹۸،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۳. دَعوَةِ الصائِمِ تَستَجابُ عِندَ اِفطارِه&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">دعاى شخص روزه‏دار هنگام افطار مستجاب مى‏شود.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحار الانوار ج. ۹۲ ص. ۲۵۵ ح. ۳۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۴. الغَضَبُ مِفتَاحُ الشَّر<br style="box-sizing: border-box;">خشم کلید هر بدی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۱۶،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۵. لِکُلِّ شَیءٍ زَکاهٌ، وَ زَکاهُ الجَسَدِ صِیامُ النَّوافِل<br style="box-sizing: border-box;">برای هر چیزی زکاتی است، و زکات تن روزه‌های مستحبی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۲۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۶. التَّدبِیرُ نِصفُ العیشِ<br style="box-sizing: border-box;">تدبیر نیمی از زندگی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۲۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۷. مَن وَلَههُ الفَقرُأبطَرهُ الغِنى<br style="box-sizing: border-box;">آن که نَدارى حیرانش کند، توانگرى سرمستش مى سازد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحارالانوار، ج۷۴ص۱۹۸،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۸. مَن رَأى أخاهُ عَلَى أمرٍ یُکرِهُهُ فَلَم یَرِدهُ عنهُ وَ هُو یقدِر عَلَیهِ، فَقَد خَانَه<br style="box-sizing: border-box;">هر که برادرش را در کارى ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنین نکند، به او خیانت کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">الامالى صدوق، ص۳۴۳،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۲۹. اَفضَلُ ما یَتَقَرَّبُ به العَبدُ اِلی اللهِ بَعدِ المَعرِفَةِ به، الصَلوةُ<br style="box-sizing: border-box;">بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می‌کند، نماز است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف العقول، ص. ۴۵۵،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;"><img class="image_btn img-responsive2" title="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/6/8/8564033_676.jpg" alt="چهل حدیث از امام موسی کاظم (ع)" width="520" height="390" align="middle" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۰. إنَّ أعظَمَ النّاسِ قَدَراً الَّذِی لایَرَی الدُّنیا لِنَفسِه خَطَرا، اما إنَّ أبدانَکُم لَیس لَها ثَمَنٌ إلّا الجَّنه، فَلا تَبِیعُوها بِغِیرِها<br style="box-sizing: border-box;">به راستی که با ارزش‌ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند، بدانید بهای تن شما مردم، جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص‌۴۱۰،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۱. أفضَل مَا یَتَقَرَّبُ بِه العَبدِ إلَی الله بَعدَ المَعرِفَهُ بِه الصَّلاه وَ بِرُّ الوالِدَینِ و تَرکُ الحَسَد و العُجبُ و الفَخر<br style="box-sizing: border-box;">بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می‌جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۱۲،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۲. إنَّ الله حَرَّمَ الجَنَّهَ عَلی کُلِّ فَاحِشٍ بذِی قَلِیلِ الحَیاءِ لا یُبالِی مَا قَال وَ لا مَا قِیل فِیه<br style="box-sizing: border-box;">خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی کم حیا که باکی ندارد چه می‌گوید و یا به او چه گویند حرام گردانیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۱۶،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۳. إیّاکَ و الکِبر، فَإنَّهُ لایَدخُلُ الجَنَّهَ مَن کَانَ فِی قَلبِه مِثقالَ حَبَّهٍ مِن کِبر<br style="box-sizing: border-box;">از کبر و خودخواهی بپرهیز، که هر کسی در دلش به اندازه دانه‌ای کبر باشد، داخل بهشت نمی‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۱۷،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۴. إیّاکَ و مُخَالِطَهُ النّاس و الإنس بِهِم إلا أن تَجِدَ مِنهُم عَاقِلاً و مَأمُوناً فَآنَسَ بِه و أهرَبَ مِن سایِرهِم کَهَربُکَ مِن السِّباعِ الضّارِیه<br style="box-sizing: border-box;">بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان، مگر این که خردمند و امانت داری در میان آن‌ها بیایی که (در این صورت) با او انس گیر و از دیگران بگریز، به مانند گریز تو از درنده‌های شکاری.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۲۰،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۵. کُلَّما أحدَثَ النّاس مِنَ الذُّنُوبِ ما لَم یَکُونُوا یَعمَلُون، أحدَثَ اللهُ لَهُم مِن البَلاءِ مَا لَم یَکُونُوا یَعِدُّون<br style="box-sizing: border-box;">هرگاه مردم گناهان تازه‌ای که نمی‌کردند انجام دهند، خداوند بلا‌هایی تازه به آن‌ها دهد که به حساب نمی‌آوردند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۳۴،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۶. مَن استَوی یَوماهُ فَهُو مَغبُون، و مَن کَان آخَر یَومَیه شَرُّهُما فَهُو مَلعُون، و مَن لَم یَعرف الزِّیادَه فِی نَفسِه فَهُو فی نُقصان، و مَن کان إلی النُّقصان فَالمَوتُ خَیرٌ لَهُ مِنَ الحَیاه<br style="box-sizing: border-box;">کسی که دو روزش مساوی باشد، مغبون است، و کسی که دومین روزش، بدتر از روز اولش باشد ملعون است، و کسی که در خودش افزایش نبیند در نقصان است، و کسی که در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحاالانوار، ج ۷۸، ص ۳۲۷،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۷. لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسبُ نَفسَه فِی کُلِّ یَومٍ، فَإن عَمِلَ حسناً استَزدادَ الله، و إن عَمِل سَیِّئاً استغفِرُ الله مِنه و تَاب إلیه<br style="box-sizing: border-box;">از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن کار بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">اصول‌الکافى، ج ۴، ص ۱۹۱،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۸. إصبِر عَلَی طَاعَهِ الله و إصبِر عَنِ مَعاصِی الله، فإنّما الدُّنیا ساعَه، فَما مَضی مِنها فَلَیس تَجِد لَهُ سُرورا و لا حُزناً، و مَا لَم یَاتِ مِنها فَلیسَ تَعرِفُه، فَاصبِر عَلی تِلکَ السّاعَهِ الَّتِی أنت فِیها فَکَأنَّکَ قَد اغتَبَطَت<br style="box-sizing: border-box;">بر طاعت خدا صبر کن، از معاصی خدا صبر کن، دنیا همان ساعتی است، آن چه رفته نه شادی دارد و نه غم، آن چه نیامده ندانی که چیست؟ به همان ساعتی که در آنی صبر کن هم چنان باشد که تو رشک برده شده ای.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۱۷،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۳۹. مَثَلُ الدُّنیا مَثَل مَاءِ البَحر، کُلَّما شربَ مِنهُ العَطشان أزدادَ عَطَشاً حَتّی یقتِله<br style="box-sizing: border-box;">دنیا، چون آب دریاست، هر چه تشنه کامش بیشتر نوشد، بیشتر تشنه شود تا او را بکشد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">تحف‌العقول، ص ۴۱۷،</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">۴۰. وَجَدتُ عِلمَ الناس فی اَربعٍ:<br style="box-sizing: border-box;">اَوّلُهاأن تَعرِفَ رَبَّکَ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">وَالثّانیةُ أن تَعرِفَ ما صَنَعَ بکَ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">وَالثّالثَةُ أن تَعـرِفَ ماأرادَ مِـنکَ&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">وَالرّابعَةُ أن تَعرفَ ما َیخرُجُکَ مِن دینِکَ<br style="box-sizing: border-box;">علومی را که مردم به آن نیاز دارند در چهار چیز یافتم:<br style="box-sizing: border-box;">اول اینکه خدای خودت را بشناسی.<br style="box-sizing: border-box;">بشناسی که خداوند با تو چه کار کرده است.<br style="box-sizing: border-box;">بشناسی که خداوند چه چیزی از تو می‌خواهد؛ و بشناسی که چه چیزی تو را از دینت خارج می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; text-align: justify;">بحارالانوار، ج. ۷۸، ص. ۳۲۸</p> text/html 2020-03-17T10:55:26+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی بعثت پیامبراسلام حضرت محمد.ص درکلام معصومین.ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7809 <div class="text-justify item-abstract" itemprop="alternativeHeadline" style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; text-align: justify; position: inherit; padding: 10px 0px 15px; color: rgb(30, 79, 31); width: 333.195px; background-color: rgb(242, 242, 242);">بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت، مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. کلمه بعثت به معنای «برانگیخته شدن» بوده و در اصطلاح به مفهوم فرستاده شدن انسانی از سوی خداوند متعال برای هدایت دیگران می‌باشد. بعثت و فرود آمدن جبرییل در حرا، بازگشایی راه های آسمان به حریم بسته انسان است. خداوند، بانگ بیدار باش را از سر رحمت بیکران خود به صدا درآورده است. این سروش ایزدی بر بال جبرییل فرود آمد و از حنجره پاک محمد صلی الله علیه و آله بر زمین منتشر گردید.</div><div class="detail" style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; border-bottom: 3px solid rgb(230, 230, 230); width: 340px; margin-bottom: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div class="inline-box date-import" itemprop="dateCreated" style="box-sizing: border-box; padding: 2px 0px 0px 2px; color: rgb(104, 104, 104); display: inline-block; margin-left: 25px; font-size: 10px; min-width: 48%;"><div class="font-icon" data-font-icon="F" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 5px; position: relative; overflow: hidden; font-size: 20px; cursor: default; display: inline-block; float: right; color: rgb(38, 136, 201);"></div>تاریخ انتشار : 1387/5/9</div><div class="inline-box visit" style="box-sizing: border-box; padding: 2px 0px 0px 2px; color: rgb(104, 104, 104); display: inline-block; margin-left: 25px; font-size: 10px; min-width: 48%;"><div class="font-icon" data-font-icon="v" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 5px; position: relative; overflow: hidden; font-size: 20px; cursor: default; display: inline-block; float: right; color: rgb(38, 136, 201);"></div>بازدید : 60719</div></div><div class="articleBody" itemprop="articleBody" style="font-family: IranSans; box-sizing: border-box; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: left;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">آخرین تاریخ بروزرسانی ویژه نامه: 27 اسفند1398</strong></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">داستان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ماجرای بعثت حضرت پیامبر، با نقل های متفاوتی روایت شده است. چه سخنی رساتر و شیرین تر از بیان امام هادی علیه السلام که می فرماید: «هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله ترک تجارت شام گفت و آنچه خدا از آن راه به وی بخشیده بودبه مستمندان بخشید، هر روز به کوه حراء می رفت و از فراز آن به آثار رحمت پروردگار می نگریست، و شگفتی های رحمت و بدایع حکمت الهی را مورد مطالعه قرار می داد. به اطراف آسمان ها نظر می دوخت، و کرانه های زمینو دریاها و دره ها و دشت ها و بیابان ها را از نظر می گذرانید، و از مشاهده آن همه آثار قدرت و رحمت الهی، درس عبرت می آموخت. ازآنچه می دید، به یاد عظمت خدای آفریننده می افتاد. آن گاه با روشن بینی خاصی به عبادت خداوند اشتغال می وزید. چون به سن چهل سالگی رسید خداوند نظر به قلبوی نمود، دل او را بهترین و روشنترین و نرمترین دلها یافت. در آن لحظه خداوند فرمان داد درهای آسمان ها گشوده گردد. محمد صلی الله علیه و آله از آنجا به آسمان ها می نگریست، سپس خدا به فرشتگان امر کرد فرود آیند، و آنها نیز فرود آمدند، و محمد صلی الله علیه و آله آنها را می دید. خداوند رحمت و توجه مخصوص خود را از اعماق آسمان ها به سر محمد صلی الله علیه و آله و چهره او معطوف داشت. در آن لحظه محمد صلی الله علیه و آله به جبرئیل که در هاله ای از نور قرار داشت نظر دوخت. جبرئیل به سوی او آمد و بازوی او را گرفت و سخت تکان داد و گفت: ای محمد! بخوان. گفت چه بخوانم؟ جبرئیل گفت: «نام خدایت را بخوان که جهان و جهانیان را آفرید. خدائی که انسان را از ماده پست (نطفه) آفرید. بخوان که خدایت بزرگ است. خدائی که با قلم دانش آموخت و به انسان چیزهائی یاد داد که نمی دانست»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/3444/16302" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">آغاز بعثت</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45310/33262" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت پیغمبر (ص)</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4180/4748/38549" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت و اهداف آن</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45310/33263" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">نگاهی به احادیث بعثت</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45310/33265" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">واقعیت بعثت از دیدگاه شیعه</a></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">تاریخ و زمان بعثت</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">درباره تاریخ بعثت رسول خدا (ص) در روایات و احادیث شیعه و اهل سنت اختلاف است و مشهور میان علماء ودانشمندان شیعه آن است که بعثت آنحضرت در بیست وهفتم رجب سال چهلم عام الفیل بوده، چنانچه مشهور میان علماء و محدثین اهل سنت آن است که این ماجرا در ماه مبارک رمضان آن سال انجام شده که در شب و روز آن نیزاختلاف دارند، که برخی هفده رمضان و برخی هیجدهم و جمعی نیز تاریخ آنرا بیست و چهارم آن ماه دانسته اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45256/21253" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بحث درباره تاریخ و زمان بعثت</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Article/View/8636" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">آیا نخستین وحی در ماه رمضان بود؟</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96186" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت نبوی و نزول قرآن</a></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">فلسفه و اهداف بعثت</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">جهان در آستانه بعثت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در انحطاط و بحران شگفت انگیزی قرار داشت. جهالت، غارتگری، ظلم و ستم، تضییع حقوق ضعیفان و محرومان، فساد و بی بند و باری، تبعیض و ناعدالتی، نگرانی و دلهره، دوری از اخلاق و انسانیت، تمام جوامع بشری را در آن روزگار فرا گرفته بود. در این میان منطقة جزیرة العرب و به ویژه شهر مکه از منظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، پایین ترین و بدترین وضع را تحمل می کرد. خضوع اعراب جاهل در مقابل چوبهای خشکی که به صورت بت درست شده بود و اهالی مکه در مقابل آن اجسام بی جان قربانیها کرده و استمداد می طلبیدند، هر انسان فهمیده و عاقلی را به تعجب و تأسف وا می داشت. زنان نه تنها از حقوق اساسی خود محروم بودند، بلکه همانند کالای بی جان خرید و فروش می شدند و... .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45311/33377" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">فلسفه بعثت پیامبران</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3853/29725" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">اهداف بعثت پیامبر (ص)</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5387/5399/50462" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">راز بعثت و نهضت پیامبران</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/6915/83394" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">نوری که از افق حرا طلوع کرد</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Article/View/78227" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">تکامل انسان، هدف بعثت انبیاء</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96185" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">آرمان محمدی و بعثت نبوی</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96208" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت پیامبر اعظم و تاثیر آن بر فرهنگ مردم جزیره العرب</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Question/View/64965" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت پیامبر(ص)، سبب احیاء ارزش زن در جامعه</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/5719/56772" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت، انتظار و ظهور /گفت وگو با دکتر محمد سپهری</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3872/8028/105476/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">عید سعید مبعث(اخلاق پیامبری)</a></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">بعثت در کلام معصومین علیهم السلام</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">در<a id="TextH381876I5219" class="hadith-link" title="" href="https://hawzah.net/fa/occation/view/67512#TextH381876I5219" data-id="5219" h-id="381876" data-original-title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">&nbsp;بحار الانوار از زبان حضرت علی علیه السلام می خوانیم «<strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">وَلَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِی الْاِسْلاَمِ غَیْرَ رَسُولِ اللّه وَخَدِیجَةَ وَاَنَا ثَالِثُهُمَا اَرَی نُورَ الْوَحْیِ وَالرِّسَالَةِ وَ اَشُمُّ رِیحَ النَّبُوَّةِ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِیْنَ نَزلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ صلی الله علیه و آله فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَدْ اَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ اِنَّکَ تَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ وَتَرَی مَا اَرَی اِلاَّ اَن</strong></a><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;"><a id="IconH381876I5219" class="hadith-link" title="" href="https://hawzah.net/fa/occation/view/67512#IconH381876I5219" data-id="5219" h-id="381876" data-original-title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><i style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/CMS_Noor_Files/fa/Default/CSS/../Images/Icons/NoorHadith.png&quot;) no-repeat; width: 16px; height: 16px; margin: 0px 5px; display: inline-block; line-height: 20px;"></i></a>َّکَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ وَلَکِنَّکَ لَوَزِی<a id="TextH381876I5308" class="hadith-link" title="" href="https://hawzah.net/fa/occation/view/67512#TextH381876I5308" data-id="5308" h-id="381876" data-original-title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">رٌ وَاِنَّکَ لَعَلَی خَیْرٍ</a></strong><a id="TextH381876I5308" class="hadith-link" title="" href="https://hawzah.net/fa/occation/view/67512#TextH381876I5308" data-id="5308" h-id="381876" data-original-title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">؛ [در آن روز</a><a id="IconH381876I5308" class="hadith-link" title="" href="https://hawzah.net/fa/occation/view/67512#IconH381876I5308" data-id="5308" h-id="381876" data-original-title="حدیث مشابه در پایگاه نورحدیث" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><i style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/CMS_Noor_Files/fa/Default/CSS/../Images/Icons/NoorHadith.png&quot;) no-repeat; width: 16px; height: 16px; margin: 0px 5px; display: inline-block; line-height: 20px;"></i></a>ها] در هیچ خانه ای، اسلام راه نیافت، جز خانه رسول خدا (ص) و خدیجه. و من سوّمین آنان بودم، من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبّوت را استشمام می کردم. هنگامی که وحی بر پیامبر فرود آمد، ناله شیطان را شنیدم. گفتم: ای رسول خدا! این ناله کیست؟ گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس شد و فرمود: علی! تو آنچه را من می شنوم، می شنوی و آنچه را که من می بینم، می بینی؛ جز اینکه تو پیامبر نیستی؛ بلکه وزیر من هستی و به راه خیر می روی.» (بحار الانوار، محمّد باقر مجلسی، بیروت، مؤسسة الوفا، ج 18، ص 223، ینابیع المودّة، قندوزی، دار الاسوة، ج 1، ص 208)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45310/33265" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">واقعیت بعثت از دیدگاه شیعه</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/4316/30747" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت در کلام خاندان رسالت</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/5719/56782" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بعثت از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام(1)</a>&nbsp;<a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/4176/25895" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">(2)</a></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">بعثت در کلام امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">غایت بعثت همان است که خدای تبارک و تعالی در سوره جمعه فرموده است: «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبین» غایت بعثت اینهایی است که در این آیه شریفه ذکر می فرماید. می فرماید که: «خدای تبارک و تعالی آن خدایی است که مبعوث کرده است در بین شما از خود شما یک رسولی، یک فرستاده ای و این فرستاده این چند امر را از طرف خدا باید انجام بدهد «یتلوا علیهم آیاته» آیات خدا را بر مردم قرائت کند. قرآن آیات الهی است و انگیزه بعثت، آوردن این کتاب بزرگ است و تلاوت کردن این کتاب بزرگ و آیه عظیم الهی است.گرچه همه عالم آیات حق تعالی هستند لکن قرآن کریم فشرده از تمام خلقت و تمام چیزهایی که در بعثت باید انجام بگیرد، قرآن کریم یک سفره ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر اکرم در بین بشر گسترده است که تمام بشر از آن هر یک به مقدار استعداد خودش استفاده کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/6548/75945" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">امام خمینی ثابت و استوار(انگیزه بعثت پیامبر اکرم(ص))</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96213" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">پیامبر اکرم (ص) و حکومت رحمت از منظر امام خمینی (ره)</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96213" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(1)</a><a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/96213" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">(2)</a></p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(28, 145, 224); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(132, 22, 77) !important;">بعثت پیامبر اعظم در شعر و ادب</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اشرف مخلوق ربّ العالمین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">آن چهل ساله نگار نازنین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">در میان اوّلین و آخرین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">یافت او را حقتعالی اینچنین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">قلب او را بهترین قلبها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">عاشق و خاشعترین قلبها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">دل مطیع و اوسع اندر ظرفیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">منشرح آن سینه با عافیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">روز مبعث طالع از ربّ الفلق</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">دیده اش را نور دیگر داد حقّ</p></div> text/html 2020-03-15T17:43:27+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارجانسوزشهادت امام کاظم(علیه السلام) http://mamj.mihanblog.com/post/7808 <div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">آهسته گذارید روی تخته تنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">تا میخ اذّیت نکند پیرهنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">اصلا بگذارید روی خاک بماند</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">زشت است بیارند غلامان بدنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">این ساق بهم ریخته کتمان شدنی نیست</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">دیدند روی تخته در، تا شدنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">این مرد الهی مگر اولاد ندارد</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">بردند چرا مثل غریبان بدنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">این مرد نگهبان که حیا هیچ ندارد</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">بد نیست بگیرد جلوی آن دهنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">این هفت کفن روضه گودال حسین است</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">ای کاش نیارند برایش کفنش را</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">نه پیرهنی داشت حسین نه کفنی داشت</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Arial; text-align: center;">مدیون حصیرند مرتب شدنش را</div> text/html 2020-03-15T17:32:38+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی تعدادفرزندان امام کاظم.ع. http://mamj.mihanblog.com/post/7807 <span style="font-family: IRANSans; font-size: medium;">در اینباره باید گفت طبق قول مشهور آن حضرت دارای ۳۷ فرزند پسر و دختر بوده است( مفید، ارشاد، ترجمة سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ ۲، ج۲، ص ۲۳۶؛ به نقل از نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم، سید محمد علوی حسین پور،ص ۴۴۳، قم، انتشارات نغمات، اول‌، ۱۳۸۵.) شیخ مفید ـ رحمه الله علیه ـ در الارشاد، نام فرزندان آن حضرت را این گونه ذکر کرده است: \r\n۱. علی بن موسی الرضا ـ علیه السّلام ـ ، ۲. ابراهیم، ۳. عباس، ۴. قاسم که مادرهای ایشان ام ولد(کنیز) بودند. ۵. اسماعیل، ۶. جعفر، ۷. هارون، ۸. حسن که مادرهای ایشان امّ ولد بودند. ۹. احمد، ۱۰. محمد، ۱۱. حمزه که اینان نیز مادرشان ام ولد بود. ۱۲. عبدالله، ۱۳. سجاد، ۱۴. عبیدالله ۱۵. زید، ۱۶. حسن، ۱۷. فضل، ۱۸. حسین، ۱۹. سلیمان که اینان هر کدام یا هر چند تن از یک زن ام ولد بوده‌اند. ۲۰. فاطمه کبری، ۲۱. فاطمه صغری، ۲۲. رقیه، ۲۳. حلیمه، ۲۴. ام ابیها، ۲۵. رقیه صغری، ۲۶. ام جعفر، ۲۷. لبابه، ۲۸. زینب، ۲۹. خدیجه، ۳۰. علیه، ۳۱. آمنه، ۳۲. حسنه، ۳۳. بریهه، ۳۴. عایشه، ۳۵. ام سلمه، ۳۶. میمونه، ۳۷. ام کلثوم مادرهای اینان نیز ام ولد بوده‌اند.(ارشاد، ص ۲۳۶؛ نگرشی مختصر بر زندگانی چهارده معصوم، ص ۴۴۳)\r\nبه هر حال درباره علت تعدد فرزندان ایشان باید گفت:\r\nاولا شهادت این امام بزرگوار در ۲۵ رجب سال ۱۸۳ در زندانی واقع در بغداد صورت گرفته است.( ابن شهر آشوب، مناقب، نجف، مطبعه الحیدریه، سال ۱۳۷۶، ج۴، ص ۳۴۹) بنابراین شهادت آن حضرت در سنین جوانی اتفاق نیفتاده، آن حضرت هنگام شهادت ۵۵ سال از عمر شریفشان می‌گذشت. \r\nثانیا علاوه بر این به این نکته نیز باید توجّه داشت که مدت زندانی بودن آن حضرت بیشتر از ۵ یا ۶ سال نبوده است. بیشتر دورة زندگی آن حضرت مصادف با حکومت عباسیان بوده است. آن حضرت با چند تن از خلفای عباسی همزمان بود و بیشتر مدت زندانی شدن آن حضرت در دورة هارون الرشید عباسی صورت گرفته است. آن حضرت حدود ۹ سال با منصور عباسی همزمان بود. منصور به ظاهر متعرض آن حضرت نشد.( محمد باقر مجلسی، جلاء العیون، چاپ نهم، قم، نشر سرور، ۱۳۸۲ ش، ص۸۹۶) در دورة مهدی عباسی آن حضرت مدت کوتاهی در زندان به سر برد. مهدی عباسی در آغاز خلافت متعرض امام هفتم نمی‌شد، ولی فعالیت‌های آن حضرت را کنترل می‌کرد... او که در اثر محبوبیت عمیق پیشوای هفتم در جامعه اسلامی، حکومت خود را در خطر می‌دید، دستور بازداشت امام را صادر کرد... پیشوای هفتم مدّت کوتاهی در زندان بغداد بود، ولی طولی نکشید که مهدی روی پاره‌ای از ملاحظات سیاسی امام را آزاد ساخت(مجلسی، بحارالانوار، ج۴۸) در دورة هادی عباسی هم آن حضرت آزاد بود، هر چند حکومت او بیش از یک سال طول نکشید. \r\nبیشترین مدت زندانی شدن امام هفتم ـ علیه السّلام ـ در دروة هارون بوده است. در سال ۱۷۹ هـ هارون برای استحکام خلافت خود به منظور دستگیر کردن امام موسی ـ علیه السّلام ـ اراده حج کرد... هارون، فضل بن ربیع را فرستاد و آن حضرت را در اثنای نماز گرفته و دستگیر کردند و سپس حضرت را به بصره برده و زندانی کردند(مجلسی، جلاء العیون، پیشین ۸۹۹) با توجّه به اینکه شهادت آن حضرت در سال ۱۸۳ هـ ق اتّفاق افتاده است، بنابراین مدّت حبس آن حضرت در دروة هارون بیش از چهار سال نبوده است. \r\nبرخی از محققین به این نکته اشاره کرده و می نویسند:«امام موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ مدّت چهار سال در زندان گرفتار بود، از این مدّت یک سال آن را در بصره و در زندان عیسی بن جعفر به سر برد و بقیه مدت را گاه در حبس فضل بن یحیی برمکی و گاه در حبس فضل بن ربیع گذرانید و در سال آخر در حبس سندی بن شاهک قرار گرفت.»( زاهدی گلپایگانی، زندگانی چهارده معصوم، مشهد، کتابفروشی جعفری، چاپ دوم، ۱۳۶۰، ص ۲۰۱)\r\nدر کتاب منتخب التواریخ از کتاب رجال کبیر چند روایت نقل می‌کند که آنها صراحت دارند در اینکه حضرت موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ مدّت چهار سال در زندان بوده است.( نجفی، محمد جواد، ستارگان درخشان، تهران ، کتابفروشی اسلامیه، ج۹، ص ۵۸)\r\nثالثا این نکته نیز نباید از نظر غافل بماند که همة فرزندان آن حضرت از یک همسر نبوده، بلکه همان‌طور که در الارشاد شیخ مفید آمده است:«فرزندان آن حضرت هر کدام یا هر چند تن از یک زن ام ولد (کنیز) بوده‌اند.»( مفید، پیشین، ۲۳۶)\r\nنتیجه‌گیری: حضرت موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ در دوران خلفای عباسی مدّت چهار یا پنج سال در زندان به سر برده‌اند و بقیه این مدت را در شهر مدینه در کنار خانواده خویش بوده‌اند. و با توجّه به اینکه فرزندان آن حضرت هر چند نفر آنها از یک مادر متولد شده‌اند و همچنین با توجه به عمر شریف آن حضرت که ۵۵ سال بوده است، لذا استبعادی وجود ندارد که فرزندان آن حضرت زیاد باشد و این امر کاملاً عادی است.</span> text/html 2020-03-14T17:20:30+01:00 mamj.mihanblog.com سیدمحمد موسوی اشعارشهادت امام موسی بن جعفر(علیه السلام) http://mamj.mihanblog.com/post/7806 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">پربسته بود و وقت پریدن توان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">مرغی که بال داشت ولی آسمان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">خوکرده بود با غم زندان خود ولی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">دیگر توان صبر در آن آشیان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">جز آه زخم های دهن باز کرده اش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">در چارچوب تنگ قفس همزبان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">آنقدر زخمی غل و زنجیر بود که</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">اندازه ی کشیدن یک آه جان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">زیر لگد صداش به جایی نمیرسید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">زیر لگد شکست و توان فغان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">با تازیانه ساخت که دشنام نشنود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">دیگر ولی تحمل زخم زبان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">هرچند میزبان تنش تخته پاره شد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">هرچند روی پل بدنش سایبان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">دیگر تنش اسیر سم اسب ها نشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">دیگر سرش به خانۀ نیزه مکان نداشت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; direction: rtl; font-family: iransans; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249); text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed;"><span tahoma","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman""="" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">علی اکبر لطیفیان:</span></p>