موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها

انفاق علی علیه السلام در راه خدا

نام گذارى امام حسن علیه السلام توسط خداوند متعال

وقتى كه حضرت فاطمه علیها السلام امام حسن علیه السلام را به دنیا آورد، به حضرت على علیه السلام فرمود: نام او را انتخاب كن. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: من بر پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم سبقت نمى گیرم. سپس او را نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم بردند. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را بوسید و فرمود: چه نامى برایش انتخاب كردید؟ حضرت على (علیه السلام) جواب داد قبل از شما نامى انتخاب نكردیم. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من هم بر خداى خویش سبقت نمى گیرم جبرئیل از طرف خدا نازل شد و پیام تبریك خداوند را به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رساند و عرض كرد: خداوند عز و جل امر مى كند كه چون نسبت على علیه السلام به شما مانند نسبت هارون به موسى است او را به نام فرزند هارون نام بگذار. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: نام او چه بود؟ جبرئیل جواب داد: شبر، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: زبان من عربى است. جبرئیل عرض كرد: معادل آن در زبان عربى «حسن» است[1]